page_cover
KULTURA · art

U svojim fascinantnim porcelanskim skuplturama konceptualna umetnica Kate McDowell izražava svoju interpretaciju sudara prirode sa modernom industrijskom civilizacijom. Njeni radovi mogu biti veoma zabavni, ali istovremeno i uznemirujući, pogotovu u slučaju skulptura u kojima su ljudske i životinjske forme neobjašnjivo isprepletane.

Kate McDowell je u intervjuu za ScienceBlogs objasnila svoju umetnost sledećom izjavom: „Namerno kombinujem lepotu sa groteskom kako bi izazvala emocionalnu reakciju kod publike i naterala je da više pažnje posveti delu. Pravljenje komada od finog belog porcelana umesto mermera navodi ljude da pažljivo proučavaju formu i teksturu skulptura.“

Više informacija o ovoj talentovanoj umetnici potražite na njenom veb-sajtu, a za izbor njenih najboljih skulptura pregledajte našu galeriju.

autorka: Kate McDowellOtvori galeriju
pagecover Kritika društva kroz ilustracije cover Skulpture džinovskih ruku širom sveta Kulturni centar Beograda_cover Izložba „Kada se drugi susreće sa drugim drugim“ u Kulturnom centru Beograda artist-sculptor-lisa-toms-dreams-up-creatures-that-dont-live-on-our-world-9 Kako jedna umetnica zamišlja nove životinjske vrste · · ·