trees-1227528_960_720_cover
PULS GRADA · zdravlje

Porodične konstelacije, koje se još nazivaju i Sistemske konstelacije, Porodični raspored, Poredak ljubavi (Orders of Love), predstavljaju transgeneracijski metod koji otkriva skrivenu porodičnu dinamiku i sile nastale iz energije nerazrešenih porodičnih odnosa i trauma u prošlosti, a koje u sadašnjem trenutku deluju na sudbinu pojedinca. Osnivač ovog metoda je nemački terapeut, teolog i pedagog Bert Hellinger, koji je proveo šesnaest godina u Južnoj Africi radeći kao katolički misionar u plemenu Zulu.

Sedamdesetih godina prošlog veka je napustio teološki poziv i vrativši se u Evropu počeo da izučava psihoanalizu, grupnu dinamiku, transakcionu analizu i hipnozu, da bi kao psihoterapeut došao do ovog jedinstvenog metoda po kome je poznat u svetu, a koji danas ne pripada psihoterapiji, iako se koristi kao alternativna terapija. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je 2007. ovaj metod uvrstio u priznate metode tradicionalne medicine.

U porodični sistem su uključeni svi koji prirodno pripadaju tom sistemu i jedno od osnovnih načela konstelacija je pravo na pripadnost određenom porodičnom sistemu. Ako je neki član isključen ili zaboravljen, na primer pobačeno ili mrtvorođeno dete, ili dete dato na usvajanje, a porodice iz raznih razloga to prećute, najčešće da bi od patnje zaštitile svoje potomstvo, kolektivno nesvesno u tom porodičnom sistemu će učiniti da se neko od potomaka u sledećim generacijama nesvesno identifikuje sa isključenim članom porodice.

Isto tako sve traume ili značajniji negativni događaji iz istorije jedne porodice,  posebno one najteže kao što su ubistvo, samoubistvo, silovanje, incest, nasilno odvajanje od roditelja ili domova, mogu da opterete život njenih potomaka. U porodicama u kojima je jedan član bio žrtva nasilja, taj čin i dalje ostaje deo sistema. Ukoliko je bilo više traumatičnih događaja, ili kako bi Stephan Hausner rekao pogotovo ako su ti preci imali posebnu tragičnu sudbinu, više će se odraziti na probleme potomaka.

Porodične konstelacije su fenomenološki metod, što znači da osoba koja postavlja svoju konstelaciju, učesnici u konstelaciji i posmatrači mogu da dožive određene fizičke senzacije i emocije za koje ne mogu da pronađu adekvatne odgovore u zvaničnim naučnim saznanjima. Osoba koja želi da radi na nekoj temi koja je muči, a obično su to loši porodični odnosi, problemi u partnerskim odnosima, zdravstveni ili poslovni problemi, postavlja svoju konstelaciju u zavisnosti od teme na kojoj želi da radi i iz publike bira predstavnike koji će u konstelaciji biti roditelji, braća, supružnici, ali i ostali preci bez obzira da li su trenutno živi. Isto tako predstavnici mogu da predstavljaju i neke pojmove kao što su bolest, ljubav, život i sl.

Obično se osobe koje učestvuju u jednoj konstelaciji ne poznaju i osoba koja radi svoju konstelaciju za predstavnike svoje porodice i teme na kojoj želi da radi intuitivno bira nepoznate osobe iz publike, koji postaju „glumci“ u konstelacionom polju. Verbalno se ne saopštavaju gotovo nikakvi podaci. Predstavnici se postavljaju na ona mesta kako ih osoba koja radi konstelaciju zamisli. Izabrani glumci ne znaju koga predstavljaju, niti dobijaju instrukciju šta i kako treba da urade. U ovom momentu, na sceni koja liči na pozorišnu, dolazi do nečega što se zove fenomen percepcije predstavnika i ono šta će se dešavati u narednim minutima nije moguće objasniti postojećim poznatim i priznatim naučnim saznanjima. Postoji pokušaj da se fenomen objasni pojmom morfogenetskog polja, ali svakako predstavlja perspektivu gledanja na život iz drugog ugla i često je u vezi sa čovekovom potrebom da u traganju za rešenjem velikog životnog problema posegne izvan granica razumljivog.

Neosoprno je da ovaj metod dugo postoji i da se sve više razvija, da ljudi fenomenološki dožive fizičke senzacije i emocije osoba koje predstavljaju u konstelacionom polju, a da samo polje, koje se zove još i pametno polje, često nudi rešenje problema. Nakon početnog postavljanja predstavnika na scenu stupa konstelator i od njega zavisi kako će se konstelacija daje odvijati, a od njegovog umeća zavisi razrešenje problema i otkrivanje negativne energije u porodičnoj dinamici.

Konstelator traga za energetskom blokadom koja ne dozvoljava normalan protok ljubavi i razrešenjem te blokade dolazi do ravnoteže u sistemu, a osoba koja radi konstelaciju osetiće olakšanje. Zanimljivo je da osoba koja radi konstelaciju može da ponovi istu temu s drugim predstavnicima i da doživi istu sliku u konstelacionom polju, isti tip senzacija i emocija kod predstavnika, a isto tako da u konstelaciji sazna dobro čuvane porodične tajne, koje kasnije, proučavajući istoriju porodice, može da otkrije.

U konstelacijama ne postoji previše objašnjenja, izgovorenih reči, analiza i interpretacija i u ovome je velika razlika u poređenju sa većinom psihoterapijskih modaliteta, a s druge strane, nije primarni cilj orijentacija na problem, već na rešenje problema, koje se često samo pojavi u ovom tzv. „pametnom polju“. Predstavnici pokažu emocije tuge, straha, besa, bola ili radosti, spokoja, a ponekad i nezainteresovanosti i emotivne hladnoće osoba koje predstavljaju.  U tom trenutku fizičke senzacije ili emocije nisu ono što odražava život osobe koja je u trenutnoj ulozi, već energetski crpeći informacije iz pametnog polja, ona doživljava sve ono šta je doživljavala osoba koju predstavlja.

Konstelacije predstavljaju određeni sistem znanja o tome šta doprinosi zdravlju i skladnim odnosima, a šta dovodi do pojave bolesti, patnje i nesreće. Pametno polje je zapisana transgeneracijska istina jedne porodice i ono nosi informacije o strukturi i dinamici jednog porodičnog sistema, sve sa njegovim tajnama, traumama  i nerešenim problemima, a nerešeni problemi naših predaka transgeneracijski postaju naše breme, jer ih sistem u neravnoteži prenosi  kroz nagomilanu lošu energiju koja prati nezdravu porodičnu dinamiku. Problemi će pratiti potomke sve dok isključeni članovi ne dobiju u konstelaciji svoje zasluženo mesto i dok im se ne oda poštovanje, jer su i oni sastavni deo nas i naše sudbine. Mi ne bismo nikada postojali da nije bilo njih.

Moramo ponovo da uključimo sve one koji su nezasluženo bili isključeni iz sistema, jer imaju prirodno pravo da pripadaju tom sistemu. Bert Hellinger to naziva zakonitostima ljubavi. Neravnoteža u porodičnom sistemu donosi bolest, depresiju, neuspeh, nesreće, nezadovoljstva i nedostatak energije. Rešenje u konstelaciji donosi spremnost da se prihvati život upravo onakav kakav nam je dat kroz roditelje i ostale pretke. Na taj način prihvatamo sebe, svoju autentičnost i jedinstvenu sudbinu.

Magnetrans_Direkt_Deko_cover Magnetrans – dobro delo za um i telo oleopren-neuro_cover Mala ruska apoteka: Oleopren Neuro Koenzim Q10 Kapsule koenzima Q10 – energija vašem organizmu Antimetil slika trudnica 1_cover Antimetil: Pomoć za želudac · ·