svedocanstvo_cover
KULTURA · art

U galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića do 29. januara otvorena je izložba „Svedočanstvo – istina ili politika“, kustosa Noe Treistera i Zorana Erića.

Bazu projekta SVEDOČANSTVO – ISTINA ILI POLITIKA: Koncept svedočanstva u komemoraciji jugoslovenskih ratova čini audio arhiv od preko 200 intervjua vođenih sa učesnicima rata i antiratnim aktivistima. Projekat se odvija u dve međusobno isprepletane istraživačke linije koje se bave konceptom svedočanstva u kontekstu komemorativnih praksi i jugoslovenskih ratova devedesetih, a zasniva se na intervjuima i umetničkim radovima koji razmatraju ove intervjue kao svedočanstava.

qzY3ZbFoQFI-758x504cover Rusija 2046: Ovako jedan umetnik vidi budućnost svoje zemlje SUBJEKAT I OBJEKAT_cover1 Subjekat i objekat: Novogodišnji kalendar Centra za grafiku „Akademija“ pagecover Moderne drvene skulpture koje će vas zadiviti TRI IZLOŽBE U KCBU_cover1 Tri izložbe u galerijama Kulturnog centra Beograda ·