tender5.png
U VAZDUHU · promo

Svako ko se uhvatio u koštac sa nabavkom materijala, planiranjem, traženjem adekvatnog majstora, zna da i pokvarena sijalica ume da bude veliki problem. U Srbiji je počeo sa radom internet servis www.tender5.net koji spaja potrebe građana i izvođače radova po sistemu nadmetanja (tendera). Ovaj sistem omogudava građanima da u kratkom vremenskom roku i bez stresa dobiju uslugu koja im je potrebna, a izvođačima radova omogudava da dođu do posla.

Svako ko se uhvatio u koštac sa nabavkom materijala, planiranjem, traženjem adekvatnog majstora, zna da i pokvarena sijalica ume da bude veliki problem.

Potreban vam je majstor? Tu je Tender5img-tender5.png

U Srbiji je počeo sa radom internet servis www.tender5.net koji spaja potrebe građana i izvođače radova po sistemu nadmetanja (tendera). Ovaj sistem omogudava građanima da u kratkom vremenskom roku i bez stresa dobiju uslugu koja im je potrebna, a izvođačima radova omogudava da dođu do posla.Klijent odabirom određene kategorije delatnosti definiše problem, šalje besplatan zahtev, a servis www.tender5.net obaveštava izvođače putem SMS i Email poruka, o potrebi za njihovim angažovanjem, dostavljajudi opis posla i lokaciju na kojoj posao treba biti urađen kao i vremenski rok za započinjanje radova.

Prvih 5 izvođača koji su odgovorili na zahtev nadmedu se da dobiju posao.“Odlučili smo se za ovu, totalno neuređenu, oblast jer smo uvideli šansu da umesto pojedinačnih sajtova izvođača radova, oglašivača po principu žutih strana, ponudimo kompletnu uslugu na jednom mestu. ”Ciljevi koji su zacrtani kao osnovna ideja su postavljanje visokih standarda u odnosu klijent – izvođač, omogudavajudi klijentu dobijanje 5 ponuda jednim zahtevom, kontakt sa izvođačima koji su registrovani u APR, mogućnost biranja i odlučivanja o kvalitetu usluga koje plaća, osećaj stvarne odgovornosti za prostor u kome klijent živi ili radi, a sve sa porukom – Vi određujete uslove!

Istovremeno www.tender5.net omogudava izvođačima svakodnevno obaveštavanje o aktuelnim zahtevima putem emaila i sms poruka, javno nadmetanje, zdravu konkurenciju, demonstraciju stvarnih kvaliteta a sve sa porukom – Naša ambicija je Vaš poslovni uspeh! Sajt je urađen u responsive web design (RWD) tehnologiji i time prilagođen svim uređajima


vip_don.jpg Velika donacija kompanije VIP autori_pobednickih_projekata_na_konkursu_uradi_nesto.jpg Uradi nešto renault.jpg Život kako ga piše Cedevita