sveti_georgije_ubija_azdahu.jpg
KULTURA · pozorište

Sveti Georgije ubija Aždahu‟ Dušana Kovačevića bio je jedan od prvih dramskih tekstova koji razobličuje do tada epski prikazanu pobedu Srbije u Prvom svetskom ratu

SVETI GEORGIJE UBIJA AŽDAHU 

****

„Sveti Georgije ubija Aždahu‟ Dušana Kovačevića bio je jedan od prvih dramskih tekstova koji razobličuje do tada epski prikazanu pobedu Srbije u Prvom svetskom ratu i pokazuje talog međuljudskih odnosa u provincijskom gradu pogođenom ratnim razaranjima.

Pozorišna recenzija: Sveti Georgije ubiva aždahuimg-sveti_georgije_ubija_azdahu.jpg

Postavka legendarnog reditelja Ljubomira Mucija Draškića je bila jaka, realistička drama i režija, s glumačkim ostvarenjima koja su verno prikazivala emotivan ambis dramskih karaktera. Razlika u postavci „Svetog Georgija…‟ iz 1986. i ove iz 2013. isključivo je u glumačkom ansamblu. Pisac ovih redova se seća izvođenja predstave iz 2001. godine i teško da se mogu uočiti neke razlike u dramaturškom ili režijskom postupku. Ono što čini ovu obnovu postavke jesu dve stvari: ateljeovski duh i tradicija koja je osnova za ovaj očekivani i već oprobani repertoarski potez i više nego inspirisani glumci koji, u dramskom predlošku, imaju i više nego dobru osnovu da naprave glumačke kreacije koje će se pamtiti kao i kreacije Petra Kralja, Dare Džokić i Dragana Nikolića, čije karijere je, poput onih koji su tokom 20 godina izvođenja menjali početnu postavku, jednim delom obeležila uloga u „Svetom Georgiju…‟.

Ostalo izgleda gotovo arheološki rekonstruisano i s te strane se teško može govoriti o bilo čemu sem o glumi. A ona je stvarno izvandredna i inspirisana, toliko da je teško zamisliti sada već epske likove Đorđa Džandara i Gavrila van interpretacije Bojana Žirovića i Marinka Madžgalja. Upravo Žirović svojim tačnim tumačenjem gotovo antičnog junaka, personifikacije srpskog nosioca policijske vlasti koji može sve sem da kontroliše svoj emotivni život, nosi celu predstavu i na osnovu njegovog preciznog i dovoljno svedenog Đorđa ostali glumci se tačno i precizno postavljaju. 

„Sveti Georgije ubija aždahu‟ je nesumnjivo sjajan repertoarski potez i uz inspirisane glumce siguran izbor za publiku. Ono što se postavlja kao pitanje je činjenica da se postavka identično prenosi kao 1986. iako se pozorište (pa i srpsko) dobrano promenilo. Mada, kakva je situacija u zemlji, dobro je i da uopšte postoji…Dušan Kovačević 

Režija: Ljubomir Muci Draškić
Uloge: Bojan Žirović, Sofija Juričan, Marinko Madžgalj, Bojan Dimitrijević, Milan Caci Mihailović, Miloš Klanšček, Mladen Andrejević, Gordan Kičić, Nebojša Ilić, Vladislav Mihailović, Nenad Ćirić, Erol Kadić, Nenad Jezdić, Dara Džokić, Radomir Nikolić i drugi 


img_05435051c2a7c2c12.jpg Klebezajle večeras u Teatru Levo bitef.jpg Bitef – Teško je biti revizor.jpg Pozorišna recenzija: Revizor revizor1.jpg Pozorišna recenzija: Revizor