pjimage (13)
U VAZDUHU · urban flash

Avio putnici, uskoro će možda morati da se izmere pre ulaska u sam avion zbog proračuna potrošnje goriva, navodi se iz nekoliko aviokompanija u Velikoj Britaniji.

Diskretni „podmetači pritiska” možda će se koristiti dok putnici prolaze kroz aerodrom, a podaci će se potom koristiti za izračunavanje količine goriva koja je potrebna za određeni let.

U toku su pregovori između britanske firme Fuel Matrix i nekoliko aviokompanija dugog dometa u Velikoj Britaniji oko implementacije ovog sistema. Merenje se može vršiti dok se putnici čekiraju ili dok prolaze kroz sigurnosne skenere.

Potrebe za gorivom za avione mogu značajno varirati u zavisnosti od ukupne težine koja se nosi. Što je teret veći, potrebno je više goriva i veće emisije ugljenika. Trenutno, aviokompanije procenjuju težinu koristeći nepreciznu nauku na osnovu odnosa polova putnika u avionu. Koriste se prosečne težine za muškarce od 88kg, 70kg za žene i 35kg za decu. Sa tačnom težinom, ukupna ušteda na gorivu mogla bi biti i preko milijardu dolara.

Ukoliko se ovakav koncept pokaže zaista korisnim, mogle bi da ga usvoje i ostale aviokompanije širom sveta.

photo-1527348696784-c3ff7c1453f9 Kako siromaštvo utiče na gene photo-1542338332-76971ae8c292 „Pročitajte” nekoga već na prvom sastanku pjimage (11) Najčudniji pokloni koje je kraljica Elizabeta ikada dobila photo-1504593811423-6dd665756598 Ovako žene procenjuju izgled muškaraca · ·