Iva Kuzmanovic
KULTURA · art

Samostalnu izložbu Ive Kuzmanović (1984) „Kako sam prvi put u životu svesno doživela osećaj erotike zahvaljujući Emtiviju: Dejvid Bouvi China girl“ možete pogledati u Umetničkom prostoru U10.

Tekst: Ivan Šuletić

Iva kao polazište za rad na ovoj temi uzima intimno sećanje na doživljaj iz detinjstva, dalje se baveći samom prirodom sećanja – njihovom nestalnošću uslovljenom protokom vremena, kao i ličnim odnosom prema sentimentalnosti. Sama postavka je bazično zasnovana na remedijaciji kadrova preuzetih iz spota za pesmu China girl Dejvida Bouvija.

Motiv preveden u tradicionalni slikarski medij – ulje na platnu – je dalje specifično korišćen u okviru multimedijalne prostorne instalacije na takav način da slika biva tretirana kao predstava dok ambijent postavke služi kao mizanscen pogodan za identifikaciju toka promene sadržaja sećanja iz perspektive promenljive pozicije sa koje se reminiscencija na događaj iz prošlosti ponovo proživljava.

Stefan mirosavic zepter Izložba crteža Stefana Mirosavića u muzeju Zepter Lg event juni logo i tekst Lemon Berry Studio: Povezivanje kroz stvaranje! hyperrealistic-paintings-young-sung-kim-12 Ovo su slike a ne fotografije superheroes222 Da li ih prepoznajete na ovim karikaturama? · ·