deca
PULS GRADA · deca

Nauka je potvrdila ono što sva starija braća i sestre na svetu misle: prvo dete je inteligentnije od svoje mlađe braće i sestara. Istraživači sa Univerziteta u Edinburgu presudili su u ovoj stalnoj debati, jer su otkrili da su prva deca postigla veće skorove na testovima inteligencije od svojih mlađih braća i sestara.

Naučnici dodaju da su starija deca imala bolje rezultate još od prvih testova, kao što su čitanje, slikovni rečnik, podudaranje slova. Zašto je to tako? Istraživači, koji su ispitivali više od 5000 dece od dve do četrnaest godina starosti pripusuju veću inteligenciju prvorođenoj deci jer su ona dobijala veću mentalnu stimulaciju od svojih roditelja, nego što su to dobijala mlađa deca.

Došli su do zaključka da što je dete bilo mlađe to su se roditelji uključivali manje u aktivnosti sa njim. A učenje čitanja i pisanja je kao dužnost bila prenesena na stariju decu, dakle, starija su učila mlađe, umesto da to rade roditelji.
U studiji objavljenoj u The Journal of Human Resources, Ana Nuevo-Chiquero navodi da su njihova zapažanja u vezi sa promenama u roditeljskom ponašanju usko povezane sa obrazovanjem i promenama na tržištu rada.

Ovo novo istraživanje može da objasni fenomen da stariji imaju viši stepen obrazovanja i veću platu u kasnijem životu nego mlađa braća i sestre. Takođe je studija pokazala da su roditelji davali jednaku emocionalnu podršku svojoj deci bez obzira na red rođenja, iako se obično veruje da se najmlađe dete voli više. Ali, nije sve tako crno za mlađe članove porodice. Nedavna studija je pokazala da su oni najzabavniji u porodici. Pogledajte to ovde.

Automatski nacrt Nastavnik koji se drugačije pozdravlja sa svakim svojim učenikom Direktor i đak (foto: bored panda) Dopustio je učeniku da ga ošiša mame Mame će razumeti deca Razumećete ove stvari ako su vam roditelji bili strogi · · · ·