Alternativna medicina
PULS GRADA · aktuelno

U avgustu ove godine, u poznatom naučnom časopisu Journal of the National Cancer Institute, objavljeno je istraživanje koje je uradio američki onkolog Skyler Johnson sa grupom saradnika o povezanosti upotrebe alternativne medicine, kao jedinog oblika tretmana koji isključuje upotrebu konvencionalne medicine, i smrtnosti kod pacijenata obolelih od određenog tipa karcinoma.

Skyler Johnson je Iz National Cancer Database pronašao istorije bolesti pacijenata obolelih od karcinoma u periodu između 2004. i 2013. i to od četiri tipa karcinoma koji su najčešći u Americi – karcinom dojke, debelog creva, pluća i prostate. Pronađen je uzorak od 280 obolelih za koje se zna da su koristili isključivo metode alternativne medicine i trebalo je uporediti procenat izlečenja pacijenata iz ove grupe sa pacijentima koji su koristili konvencionalne medicinske tretmane, kao što su hirurgija, upotreba citostatika, radioterapija i hormonalna terapija. Upoređene su istorije bolesti 280 pacijenata iz prve grupe sa 560 pacijenata koji su koristili konvencionalne metode lečenja. Vodilo se računa da prilikom upoređivanja istorije bolesti i izlečenja pacijenti iz obe grupe imaju isti tip karcinoma, da su u istom stadijumu bolesti, približno istih godina i približno sličnog opšteg zdravstvenog stanja organizma u trenutku kada su saznali za dijagnozu, a isto tako uzimao se u obzir i tip zdravstvenog osiguranja koje su imali.

Objavljeni rezultati su poražavajući i alarmantni. Iako se pouzdano ne zna koje tipove alternativne medicine su koristili oboleli, već može samo da se pretpostavi koji su najpoznatiji i kojima oboleli od karcinoma najčešće pribegavaju kada se suoče s dijagnozom, statistička obrada podataka na ovom uzorku je pokazala da u slučaju žena obolelih od karcinoma dojke rizik od smrtnosti je pet puta povećan ukoliko se koristi samo alternativna medicina, kod karcinoma debelog creva rizik je povećan četiri puta, a kod karcinoma pluća dva puta.  Ovaj mladi onkolog, zaposlen u Yale-New Haven Hospital, smatra da su rezultati pokazali da je posebno velika opasnost od upotrebe isključivo alternativne medicine kod onih oblika karcinoma, kao što su karcinom dojke i debelog creva, kod kojih je veliki procenat izlečivosti konvencionalnim medicinskim tretmanima ukoliko se bolest otkrije u ranoj fazi i da je opasno gubljenje vremena na početku bolesti sa tretmanima koji nemaju naučnu potvrdu da su efikasni u borbi protiv karcinoma. Bitno je naglasiti da se ovde misli na odbacivanje konvencionalne medicine, a ne na alternativnu medicinu kao komplementarnu, koja može dopunjujuće da pomogne pacijentu da se fizički i psihički osnaži u toj teškoj borbi. Pogubni efekti su ukoliko se potpuno odbaci konvencionalno lečenje.

Oboleli od karcinoma, kao i od ostalih teških bolesti, tokom suočavanja s dijagnozom prolaze emotivno  kroz nekoliko različitih faza. Najpre ide negiranje bolesti, zatim dolazi strah od tretmana i smrti, bes i ljutnja zašto se baš njima to dešava i na kraju tuga i depresija. Nakon ovih proživljenih faza sledi prihvatanje bolesti i konstruktivna borba za život. Zbog toga je bitno, a to posebno naglašava i doktor Johnson, da lekari odmah na početku razgovaraju s pacijentima i predoče im rizik od pogrešnog izbora lečenja. Alternativna medicina može da bude samo pomoćna terapija, nikako ne bi smela da istisne konvencionalno lečenje i da pacijentu oduzme dragoceno vreme.

Posebno interesantno do čega su došli u ovom istraživanju, na neki način rezultati su i paradoksalni, bila je činjenica da osobe boljeg socioekonomskog statusa, bogatiji i obrazovaniji, pre pribegavaju alternativnoj medicini. Bilo bi dobra početna tačka za neka buduća istraživanja, kako je moguće da obrazovanije osobe više veruju u pseudonauku, a manje u dokazane naučne metode kada se susretnu sa dijagnozom neke teške bolesti ili su samo zbog boljeg ekonomskog statusa poželjnije žrtve.

Školske uniforme Dragana Ognjenović kreirala školske uniforme Mikser House Sarajevo Otvoren Mikser House Sarajevo Lady Fair Uskoro počinje 6. Lady fair Bajaga i instruktori Koncert Bajage i instruktora svečano otvara Rajićeva Shopping center · ·