Jesetra_ARCO-WWF
U VAZDUHU · životinje

Jesetre spadaju u najugroženije vrste riba na svetu, sa svega nekoliko preostalih prirodnih staništa koja im pružaju odgovarajuće uslove za opstanak. U Evropskoj uniji, jedini region gde se i dalje nalazi održiva prirodna populacija jesetri, nalazi se nizvodno od hidroelektrane „Đerdap 2″ i u severo-zapadnom delu Crnog mora.

„Razlozi za smanjenje populacija jesetri su složeni, ali su najvažniji – izgradnja brana i presecanje migratornog puta, ilegalni ribolov, trgovina mesom i kavijarom – vezani za nedostatak informacija i svesti o ugroženosti ove grupe riba. Dunav je jedno od poslednjih utočišta ovih riba u čitavom svetu i jesetre su prioritet rada WWF-a.“ – izjavila je Vesna Maksimović, koordinatorka WWF projekta.

Sedam organizacija iz šest zemalja udružilo se u projektu Život za dunavske jesetre kako bi bolje zaštitile ovu grupu riba. U okviru projekta će biti uspostavljena saradnja sa ribarima i lokalnim zajednicama, institucijama odgovornim za sprovođenje zakona, te učesnicima u lancu trgovine kavijarom i mesom jesetri.

WWF u okviru proslave Dana Dunava, u Prahovu 29. juna od 17 časova u OŠ Pavle Ilić Veljko, učenicima i svim zainteresovanima predstavlja projekat Život za dunavske jesetre i prikazuje filmove Spasavanje gospodara Dunava i Tajanstveni džinovi Dunava. Najmlađi posetioci imaju priliku da zajedno igraju igricu Spasi jesetru i da na zanimljiv način uče o ovim izuzetnim ribama, značaju reka i mogućnostima da ih sačuvamo.

Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR – International Commission for the Protection of the Danube River) pokrenula je Dan Dunava koji se od 2004. godine, svakog 29. juna, proslavlja u svih 14 zemalja potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti Dunava.

Više informacija o projektu Život za dunavske jesetre možete naći na sajtu.

dog-photographer-of-the-year-1_cover Nagrađene fotografije pasa koje će vas dirnuti Cover  - Iravadijski delfin i beloliki saki (foto izvor amazingthailandholidays.com (levo) i cnnturk.com (desno)) Od leteće žabe, do paunastog fazana: 10 životinja za koje verovatno niste čuli · · · · ·