io
PULS GRADA · deca

Najlakše je dete kazniti. Pogotovo u američkim školama gde postoje kazne i suspenzije. Ali, to se do sada nije pokazalo kao rešenje problema, već samo kao mera koja se trenutno primenjuje.

Nekada su decu tukli trskom i vukli za zulufe, klečala su na kukuruzu u ćoškovima, ali, nasilje rađa nasilje i ništa posebno se takvim metodama nije postiglo. Zato je Robert W. Coleman iz osnovne škole u Baltimoru došao na sjajnu ideju- umesto kazne, uveo je meditaciju. Dakle, umesto da njegovi učenici budu osramoćeni kaznom, oni moraju da se poprave i to uz pomoć meditacije.

Ideja je da deca pronađu mir, da nauče da smiruju sami sebe. Da počnu da razmišljaju o svojim postupcima. Odraslima je ponekad teško da „ukrote“ dečju hiperaktivnost, ali možda bi deca sama mogla da pomognu sebi, i to jednostavnim vežbama disanja.

Kazna može da osramoti decu, da ih izloži pogledima javnosti ili vršnjaka koji takođe umeju da budu surovi, ili takvi da im bude neprijatno. To na neki način i jeste ideja kažnjavanja, ali do sada se ostanak u školi duže i suspenzija nisu baš pokazali kao delotvoran lek. Da li je ova osnovna škola iz Baltimora na pragu novog načina vaspitanja dece?


ui Deca su bila kreativna ui Tuži roditelje jer su njene slike kad je bila dete postavljali na Fejsbuk gz Studije kažu: Inteligenciju nasleđujemo od majke Kids Fest 12. Dečiji Filmski festival – KIDS FEST · ·