Sv. Tripuna
U VAZDUHU · flešbek

Toliko puta ste bili tamo, odsedali, svraćali, uživali i razgledali, ali da li ste se upoznali sa drevnim legendama pojedinih crnogorskih gradova. Predstavljamo vam zanimljive priče i legende koje se vezuju za Ulcinj, Budvu i Kotor.

Legenda o Liki Ceniju

Za Ulcinj su vezane brojne legende ali je najradije i najčešče prepričavana ona o Liki Ceniju. Lika Ceni je bio čuveni gusar koga je sultan osudio na smrt zbog njegovog gusarenja, ali je igrom sudbine izbjegao strašnu kaznu. Uspio je da uhvati i ubije drugog čuvenog gusara Grka Lambra, koga niko drugi nije mogao pronaći. Lika Ceni ne samo da je sačuvao svoj život već je dobio i titulu kapetana. Ulcinjani generacijama prenose priču o tome kako je najpoznatiji ulcinjski razbojnik zahvaljujući prstu sudbine postao kapetan.

Migel de Servantes

Lampioni koji uveče osvjetljavaju stare pločniike i zidove kao da su bacali zlatnu svjetlost na nevidljivi bat okovanih robova koji su hodili ovim malim trgom. Prema predanju, u Ulcinju je, krajem XVI vijeka, pet godina svog života u jednoj od obližnjih samica proveo Migel de Servantes proslavljeni španski pisac, kao jedan od gusarskih zatočenika. Vjeruje se da junakinja njegovog romana Don Kihot, Dulcinea, nosi ime upravo po Ulcinju (Dolcigno – Dulcinea).

Legenda o Kadmu i Harmoniji – mitskim osnivačima Budve

Kao i za mnoge druge gradove na istočnoj obali Jadrana, i za Budvu je vezan mit koji svjedoči o njenom osnivanju. Ta mitska istorija grada povezuje se sa sudbinom smrtnika Kadma i njegove božanske žene Harmonije, kćerke boginje Afrodite i Areja.

„… Nedaleko od mjesta gdje su svete Delfe prorekle Kadmu da će da osnuje grad Tebu, u jednoj pećini živjela je ogromna aždaja posvećena bogu rata Aresu. Iz čeljusti joj je plamtjela vatra, a na glavi joj se njihala zlatna krijesta… Zastrašujuća aždaja je usmrtila Kadmove vjerne sluge… Kadmo, željan osvete, naoružan oklopom, mačem, kopljem nasrnuo je na neman i koplje se zarilo u njeno tijelo… Dugo je Kadmo gledao aždaju koju je savladao… Odjednom, kroz šumu se razlijegao glas: ’Što stojiš, Agenorov sine, i čudiš se aždaji koju si ubio? Uskoro će se i tebi, pretvorenom u zmiju, čuditi ljudi’… Kadmo je osnovao grad Tebu, dao stanovnicima zakone i uredio cijelu državu. Bogovi sa Olimpa dali su Kadmu za ženu prekrasnu Aresovu i Afroditinu kćer Harmoniju. Svadbeni pir velikog osnivača Tebe bio je veličanstven. Svi bogovi sa Olimpa bili su na toj svadbi i bogato darivali mladence. Kadmo je postao jedan od najmoćnijih grčkih kraljeva… Bogovi sa Olimpa nisu mu poslali samo sreću, već je morao da iskusi i mnoge nevolje… U starosti, izmučen, Kadmo je napustio grad i sa svojom ženom Harmonijom dugo je lutao po tuđini, te je najzad, na volovskim kolima, stigao u daleku Iliriju i osnovao grad Butoe… Borba sa aždajom ga je dugo mučila… ’Ako me za njenu smrt kažnjavaju bogovi, bolje da se i sam pretvorim u zmiju’… Kadmo i njegova žena završili su svoje živote u liku zmija…“

Da ova priča nije samo plod mašte zabilježen u djelima antičkih pisaca, dokazuju istorijska i arheološka dokumenta.

Legenda o Svetom Tripunu

Sv. Tripun (Trifon, Trifun), frigijski mučenik iz ranohrišćanskog vremena, zaštitnik grada Kotora i njegove najznamenitije katedrale, često je u likovnoj umjetnosti prikazivan kao mladić s kamenom i palmom, kako je predstavljen i na čuvenoj kotorskoj pali iz XV vijeka. Stare legende govore da su njegove svete mošti – koje su poštovali i katolici i pravoslavni – dospjele u Kotor početkom IX vijeka prilikom posjete grupe mletačkih trgovaca koji su se brodom vraćali iz Svete zemlje. Iako Mlečani nijesu bili voljni da Kotoranima ustupe dragocjene mošti, nakon što je bura njihov brod tri puta vraćala u gradsku luku protumačili su to kao božji znak i odlučili, nakon dobijanja određene svote novca, da ih ustupe Kotoru.

Palata tre sorelle (tri sestre)

Najzanimljiviji profani objekat je čuvena palata „Tre sorele – Tri sestre‟, ljetnjikovac plemićke kotorske porodice Buća. O toj građevini mjesne legende kažu da su je u XV vijeku sagradile tri sestre zaljubljene u istog mladića, koje su odlučile da provedu život u potpunoj izolaciji. Kad je umrla prva sestra, zazidan je jedan od tri prozora na palati; poslije smrti druge zazidan je i drugi prozor, a nakon smrti treće ostao je otvoren samo treći prozor, jer nije imao ko da ga zazida.

20soviet-female-snipers-colourised-photos-20_cover Neustrašive žene Crvene armije pagecvrads 5 sačuvanih delova tela velikih istorijskih ličnosti world-leader-barack-obama_cover Kako su svetski lideri izgledali u mladosti Istorija žvakaće gume (foto: YouTube) Žvaka kroz vekove · · · ·