najava startup centra_cover
U VAZDUHU · promo

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu najavljeno je otvaranje Startup centra gde će studenti ovog fakulteta moći da naprave prve preduzetničke korake. Oni će kroz mentorski rad i praktične radionice moći da dobiju direktan uvid kako izgleda preduzetnički život i poslovanje u Srbiji.

Startup centar će biti mesto gde će studenti, uz podršku mentora iz MVP Workshopa, moći da razvijaju svoje preduzetničke ideje i započnu poslovanje. U toku tromesečnog rada u Startup centru, izabrani timovi će raditi na validaciji svojih ideja i poboljšanju proizvoda ili usluge, kako bi spremni izašli na tržište sa svojom kompanijom.

Do 15. septembra trajaće prijave za timove koji žele da se priključe tromesečnom programu razvoja svojih biznis-ideja. Za učešće u programu Startup centra mogu se prijaviti i studenti s drugih fakulteta, ali jedan član tima mora biti student Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

mts_call centar Bez čekanja pri pozivanju mts Kontakt centra Nikšićko - spoj moćne energije planinskih vrhova i ledene svežine piva Nikšićko – spoj moćne energije planinskih vrhova i ledene svežine piva Eucerin pH5 sliveri Samo je hidrirana koža lepa koža IMG_0117_cover Tikkurila: Nove boje Narodnih kuhinja u Beogradu · ·