filipino-grad-trees-fb-828x435
životna sredina

Akademski uspeh je samo jedan od neophodnih kriterijuma za završavanje škole i fakulteta na Filipinima. Odnedavno se od učenika i studenata traži i da pokažu šta su uradili za svoju životnu sredinu u prethodnom periodu. Naime, novi zakon predviđa da pre nego što dobiju diplomu osnovne škole, srednje škole i fakulteta, mladi Filipinci moraju da zasade bar deset novih stabala.

Ovakva tradicija je već postojala u filipinskom društvu, ali je sada zakonski kodifikovana i predstavlja deo nove politike borbe protiv klimatskih promena. Autor propisa, filipinski političar Geri Alehano, izjavio je da očekuje da godišnje bude zasađeno čak 175 miliona novih stabala, naravno, pod uslovom da se sve škole budu pridržavale zakona.

Vlada zemlje želi ovom inicijativom da digne svest o gorućim ekološkim problemima u svetu, ali i da preokrene trend smanjivanja površina pod šumama na Filipinima. Na početku 20. veka šume su zauzimale čak 70% teritorije zemlje, dok taj procenat danas iznosi svega 20%.

Ostaje da se vidi da li će novi zakon uspeti da ispuni očekivanja filipinskih zvaničnika i javnosti, ali zasada deluje kao pozitivan korak ka jednom čistijem i ekološki održivijem svetu.

zagadjenje Ovo su najzagađeniji gradovi na svetu AAP Heroina Greta u borbi protiv klimatskih promena GREEN FEST KONKURS hor Otvoren filmski konkurs za „Green Fest“ 2019 triangle-1710880_1280 Evo šta zaista znače brojevi za reciklažu · · · · ·