Umetnost od crnog dima
KULTURA · art

Jim Dingilian je dokazao da kreativan i vešt umetnik dela može da stvori gotovo od svega. Oblaganjem unutrašnjosti praznih flaša, koristeći samo crni dim i nekoliko četkica, on je stvorio umetnička dela u unutrašnjosti boca koja su idealan dekor za stan ali i enterijer kafića ili restorana.

Ideju da koristi odbačene staklene flaše i na njima prikazuje scene iz prigradskih naselja i njihovo propadanje, Dingilian je dobio kada je na ivičnjacima i u korovu pored puta prvi put pronašao flaše koje su njihovi bivši vlasnici ostavljali, kao da što pre žele da zaborave da su ikada pili alkohol. Tako je umetnik kroz proces reciklaže i stvaranja želeo da bocama da još jednu šansu, kroz slike i pejzaže pustih mesta na kojima provejava gorčina i sreća ljudskog života.

Boce oslikane dimomOtvori galeriju
Preokreti Izložba: Preokreti/Turnovers Chaplin kao hipster Ikone pop kulture kao hipsteri Tri boje crveno Izložba: Tri boje crvene Marc Quinn Golotinja u savremenoj umetnosti · ·