Budva
U VAZDUHU · flešbek

Dvije najznačajnije istorijske građevine grada Budve su Citadela iz XII vijeka i gradski bedemi koji okružuju gradsko jezgro, a vašoj pažnji svakako preporučujemo i Manastir Praskvicu.

Citadela

Najmarkantniju tačku starog budvanskog grada predstavlja utvrđeni kompleks Citadele. Riječ je o nekadašnjem kastelu Sv. Marije. I pored austrougarskih gradnji i adaptacija, ovaj građevinski kompleks sačuvao je slojeve iz perioda od XII do XIV vijeka. Posebno važnim smatra se otkrivanje stare crkve Santa Maria in Castello, što je potvrdilo podatke iz hronika Ivanovića i Koletija.

Gradski bedemi

Današnji izgled budvanski bedemi dobili su krajem srednjeg vijeka. Zidine okružuju cjelokupno gradsko jezgro, a uzanim prolazima povezane su sa Citadelom i odbrambenim kulama na pojedinim uglovima grada. Na sjeverozapadnoj strani Starog grada nalazi se glavna kula Gradenigo, a druga, koja se naziva Repeno, nalazi se na sjeveroistočnoj strani. Na kuli Gradenigo nalazi se predstava krilatog lava sa svitkom u rukama, koja potiče iz XV vijeka. Krilati lav je, prema biblijskoj tradiciji, simbol jevanđeliste Sv. Marka, zaštitnika Venecije, koja je od XV do kraja XVIII vijeka vladala budvanskim gradom.

Antički mozaik

U blizini antičke nekropole otkriveni su i ostaci mozaičkog poda iz II vijeka. Smatra se da je to jedan od najstarijih ostataka tog tipa na Balkanu. Osim dekorativnih elemenata, na mozaiku su predstavljeni zmaj, zmije i morska bića. Sve je urađeno u tehnici opus vermiculatum, tj. zbijenim ređanjem sitnih kockica. Mozaik je restauriran i prvi put predstavljen javnosti 2014. godine.

Manastir Praskvica

Ugledno stjecište pisane riječi i umjetnosti, najčuveniji vjerski i politički centar svih paštrovskih plemena, a samim tim i najpoznatiji u kompleksu manastira ovog podneblja, jeste manastir Praskvica.

Manastirski kompleks se sastoji od dvije crkve, starog i novog konaka i „kulice“, koja je u staro vrijeme bila škola. Crkve su posvećene Sv. Trojici i Sv. Nikoli. Prema predanju, manastir potiče iz XI vijeka, a legenda kaže da je zetski kralj Vojislav osnovao ovo znamenito zdanje još godine 1050, na mjestu današnje crkve Sv. Trojice. Najpouzdaniji najstariji istorijski izvor o osnivanju ovog manastira potiče iz 1413. godine. Velelepnu ikonostasnu pregradu koja krasi enterijer nove crkve Sv. Nikole ikonopisao je 1863. godine poznati grčki ikonopisac Nikola Aspioti sa Krfa.

Crkva Sv. Trojice podignuta je na blagoj uzvišici jugoistočno od crkve Sv. Nikole. Živopis u crkvi Sv. Trojice potiče iz 1681. godine, i djelo je zografa Radula, a ikonostas je početkom XVIII vijeka ikonopisao njegov učenik Dimitrije Daskal.

Stari manastirski konak nalazi se sjeverno od crkve Sv. Nikole. U njemu se nalazi vrijedna manastirska biblioteka, čiji fond broji oko 5.000 knjiga.

Posebnom dragocjenošću riznice smatra se zlatni krst za koji se pretpostavlja da je pripadao caru Dušanu. Krst je iz Manastira Visoki Dečani u Praskvicu prenio arhimandrit Danilo Kažanegra.

Manastirska riznica sadrži i veoma značajnu zbirku ikona. Istaknutu likovno-umjetničku vrijednost zbirke ikona imaju pojedini djelovi ikonostasa iz stare Balšine crkve, djelovi ikonostasa koji se doskoro nalazio u gornjoj manastirskoj crkvi Sv. Trojice, kao i ikona Bogorodica sa Hristom (italokritska škola) iz XVII vijeka, koja zrači ozarujućom, nestvarnom ljepotom.

Priča o Manastiru Praskvici ne bi bila potpuna kad ne bi bio pomenut majstor kamenar Jegor Stroganov, koji je, krajem XVIII vijeka, sam popločao puteve u okolini manastira. Zavjetovao se na ćutanje. Jegora su zvali „Rus“, mada je, najvjerovatnije, bio Poljak. Pošto mu je umrla supruga, ćerka je otpočela potragu za njim. Kad je saznala da je njen otac u Manastiru Praskvici, preobukla se u monaha i došla u manastir. Pošto se razboljela, shvatila je da će ubrzo umrijeti pa je sve ispričala igumanu Savi Ljubiši, koji je odmah sve ispričao „Rusu“. Snebivajući se, Jegor je prepoznao ćerku, koja je zadovoljna umrla na očevim grudima. Ovaj događaj inspirisao je Vuka Vrčevića da napiše pripovjetku Žena kaluđer.

Sv. Tripuna Slavne legende o crnogorskim gradovima 20soviet-female-snipers-colourised-photos-20_cover Neustrašive žene Crvene armije pagecvrads 5 sačuvanih delova tela velikih istorijskih ličnosti world-leader-barack-obama_cover Kako su svetski lideri izgledali u mladosti · · ·