Ruke (foto: Pixabay)
PULS GRADA · aktuelno

Strane direktne investicije su, kao segment globalizacije odnosno novog svetskog poretka, nekako, nezaobilazne. Koji su to motivi za privlačenje stranih ulaganja i da li privlačenje istih ima za posledicu određene negativne efekte?

Strana ulaganja smatraju se vrlo bitnim izvorom, naročito kada su nerazvijene zemlje u pitanju. Sem što donose novu tehnologiju, one omogućavaju da se unapredi proizvodnja. Samim tim što se pojedine zemlje okreću privlačenju stranih direktnih investicija, one mogu poboljšati svoj kreditni rejting, jer strana ulaganja ne iziskuju vraćanje glavnice i kamate. Takođe, angažovanjem radne snage smanjuje se stopa nezaposlenosti. Ove prednosti se mogu nabrajati do sutra… Prednosti su tako predstavljene da bi svaki prosečan čovek pomislio: “Što ne bismo onda svi privlačili te strane direktne investicije do iznemoglosti?”.

Pored svih ovih koristi privlačenja stranih direktnih investicija koje su predstavljene kroz “ružičaste naočare”, sve više ljudi uviđa i onu drugu, ne tako lepu stranu. Strani ulagači koriste slabosti nemoćne države eksploatišući radnu snagu niskim nadnicama. Sem toga, služe se raznim iznudama kao što su pretnje da će preseliti proizvodnju ukoliko im se ne umanje poreske obaveze, zahtevaju oslobađanje od plaćanja komunalija, ekoloških i lokalnih taksa itd. A jadna država, šta će, ispunjava im zahteve. Na taj način, strani ulagači postaju dominantniji i značajniji segment jedne nacionalne ekonomije, preuzimajući ključnu ulogu od korumpirane i nemoćne države. Ovo se upravo dešava jer država prihvata svakakva ulaganja, umesto da filtrita i proveri krajnje namere ulagača.

Iako su retke one strane direktne investicije koje su bile ključni činioci u razvoju jedne zemlje, ipak ih je kroz istoriju bilo. Pravi primer za to su Južna Koreja, Tajvan i Singapur, koje su posle Drugog svetskog rata od inostranih ulaganja izgradile jake nacionalne ekonomije, tako što je politika bila usmerena na razvoj domaće nauke i tehnologije, na razvoj domaćih kompanija i banaka. A pre svega, zahvaljujući odgovornom i savesnom državnom menadžmentu.

Da li strane direktne investicije svrstati u eksploatatorske investicije ili kao nešto što je pospešilo razvoj i napredak čovečanstva? Naravno da ne možemo generalizovati, ali svakako treba spomenuti obe strane – onu humanu koja se ogleda u saradnji sa ciljem napredovanja, ali i onu lošiju, koja se ogleda u pohlepi i uzimanju od drugih.

Pobednički timovi McCann Beograd i UM Beograd nejefektivnije agencije u Srbiji Smirnoff Ice i Exit avantura Smirnoff Ice obećava dobar provod i ove godine na EXIT i Sea Dance festivalima Džada Film Fest Džada Film Fest 2017 Smirnoff Ice Smirnoff Ice vas vodi na EXIT Leto Ljubavi · ·