Modernizacija ("The Flinstones")
U VAZDUHU · retrovizor

Aktuelna tema ovih dana jeste digitalizacija matičnih knjiga odnosno njihovo prebacivanje u elektronski oblik. Više od polovine lokalnih samouprava nije završilo taj posao. Još čujemo izjave kako se pojedinci plaše kompjutera. Ne znam, ja računar koristim od svoje trinaeste godine i još uvek me nije ujeo…

Novi “talas” tranzicije dovodi i do modernizacije poslovanja u svim oblastima, ali da li smo sigurni šta se pod modernizacijom podrazumeva i šta ona tačno predstavlja? Modernizacija je neka vrsta preobražaja. Sem što podrazumeva korišćenje visoke tehnologije, manje papira, smanjenje radno-intenzivne radne snage, podrazumeva i promenu svesti. Da bi unapredile poslovanje, kompanije moraju modernizovati sam način istog, a ako govorimo o modernizaciji velikih razmera, mislimo na efikasnije upravljanje, efikasniju radnu snagu, modernizaciju u oblasti obrazovanja, zdravstva…

Da li postoje i oni koji su protiv tog procesa? Naravno. Tu opet moramo napraviti distinkciju između javnog i privatnog sektora. Jedan deo zaposlenih samu modernizaciju shvata kao direktan udar na njihovo radno mesto, što nas dovodi to toga da ako se obrazujete i učite i investirate u sebe (idete na kurs jezika, obuku za rad na računaru i sl.), nemate čega da se bojite. Što se tiče privatnog sektora, sem što ga tržište tera da se modernizuje, on, takođe, tera tržište da isto to radi. Da biste bili konkurentni, da biste efikasno poslovali, morate pratiti trendove i tu sve manje ima mesta za kompromise kada je reč o onima koji trendove ne prate.

Sem svega navedenog, modernizacija nam donosi i novu terminologiju. Verovatno ste primetili da kada pogledate konkurs za neki posao, ne možete tačno odrediti o kojoj se poziji radi dok ne pročitate celokupan opis posla. Danas imamo pojmove kao što su Sales Representative, Key Account Specialist, CEO, Outsourcing, Team Building, HR, PR, itd. Evo pre neki dan sam videla konkurs u kome se traži Twitter Account Executive, tako da ništa više ne može da me iznenadi. U celoj priči najbitnije je da Administration Officer obavlja taskove za svoj department, a da CEO ima dovoljan support za decision making. Termini su najmanje bitna stvar ako se posao dobro obavlja, zar ne?

Nemojte se plašiti modernog doba, radite na sebi stalno, jer učenje ne prestaje završetkom školovanja. Ako ne znate, trudite se da naučite, usavršite svoje veštine i steknite nove, jer znanje je uvek aktuelno.

Medijski sukob (foto izvor: eltxoromatutino.com, Donald Trump - Don Emert, Getty Images) Meril Strip protiv Donalda Trampa: Da li je govor slavne glumice licemerje ili nužna potreba? Inflacija Vi i ekonomija na ti: Inflacija kao prošlost ili budućnost? Zoran Modli Retrovizor: Zoran Modli Daniel Kovač Retrovizor 2014: Daniel Kovač · ·