Kom carstvu se prikloniti? (foto: Christmas Story)
PULS GRADA · aktuelno

O dobrim stranama privatizacije državnih funkcija vode se rasprave širom sveta. Pre svega, treba reći da privatizacija podrazumeva prepuštanje privatnom sektoru da pruži i/ili proizvodi dobra koje je pre obezbeđivala država. Da li privatni sektor može da preuzme sve usluge koje je nekad pružao javni sektor? Da li bi te usluge privatni sektor obavio manje ili više kvalitetno?

Ljudi mogu da se slože da javni sektor treba da finansira neku uslugu ali da se ipak ne slažu o tome da javni sektor treba i da proizvede tu uslugu. Postoji dosta primera u prilog ovoj činjenici kao što je slučaj grada Njujorka koji je 80-ih pokušao da renovira klizalište u Central parku. Izvođači su pokušavali da primene novu tehnologiju za pravljenje leda koja nije funkcionisala. Donald Tramp je tada ponudio da preuzme posao i da za 2,5 miliona dolara završi projekat za pola godine. Završio je projekat pre roka, a cena je bila za oko 700.000 dolara niža od predviđene. I svaka čast za to.

Međutim, svi oni koji su dobili čestitku u vidu uvećanog računa za struju za mesec decembar, ne mogu da se slože sa tim da javni sektor treba da finansira uslugu a privatni da istu proizvede. U ovom slučaju je privatna firma bila zadužena za očitavanje brojila, a kao što vidimo, svoj posao nije dobro odradila, iako je uslugu naplatila više nego što inače košta. Da li u ovom slučaju treba kriviti javno preduzeće koje je angažovalo privatnu firmu ili samu privatnu firmu?

Samim tim što je usluga privatne firme bila skuplja, ne znači da je i kvalitetnija. Ove dve firme su zaključile ugovor, ali šta je onda uzrok problema? Pa sam ugovor koji je, najverovatnije, nepotpun. U kom smislu? Ponekad je nemoguće sastaviti ugovor koji će obuhvatiti sve moguće detalje, a naročito one detalje koji se tiču samog kvaliteta usluga. Međutim, čak i kad je nemoguće sastaviti kompletan ugovor, postoji nešto što bi trebalo da odvrati privatnu firmu od lošeg poslovanja, a to je konkurencija. Ako ta firma počne da pruža lošu uslugu, ljudi uvek mogu da se opredele za drugu firmu. U ovom slučaju, na raspisanom tenderu za angažovanje čitača brojila, bilo je svega tri ponude. Od te tri ponude, dve nisu ispunjavale uslove, tako da je praktično postojao jedan ponuđač, ovaj koji je i izabran i koji je odradio „vrhunski“ posao.

Iz svega ovog vidimo da monopol u privatnom vlasništvu daje jako slabe rezultate, dok firma u javnom vlasništvu može sasvim efikasno poslovati ukoliko ima veliku konkurenciju. Sve ovo dovodi do zaključka da ključni faktor u određivanju da li će biti efikasniji javni ili privatni sektor, jeste sam tržišni ambijent, jer da bi jedna firma (javna ili privatna) održala kvalitet usluga, mora biti suočena sa konkurentnim pritiscima. To vam je kao sa krokodilima u bari jer što ih je više u istoj, samo najjači će isplivati na vrh i uhvatiti plen, a oni koji su slabi, oni će pogrešno čitati brojila.

vd Neprimerene vintidž čestitke za Dan zaljubljenih dz Ideje za poklon za Dan zaljubljenih db Poštanske markice u čast Davida Bowija Automatski nacrt Holanđani se predstavili Trampu i nasmejali ceo svet · · ·