e-ucionica
U VAZDUHU · trend

Ove godine u našim osnovnim školama novost su elektronski udžbenici. Osmišljeni su tako da nastava bude zabavnija i lakša, da sve podseća na igru, i da se razni podaci pamte lakše i brže.

Elektronski udžbenici su digitalne verzije klasičnih udžbenika – reč je o softverima koji se na tabletima ili laptopovima mogu koristiti na inventivan način. E-udžbenici sadrže obrazovne filmove, 3D animacije, animirane filmove, galerije fotografija, eksperimente, video i audio zapise, razne zadatke… Oni kombinuju različite audio i vizuelne materijale – tekst i muziku, animaciju i fotografiju, video i tekst koji ga prati… Gradivo je prezentovano na interesantan način, učenje je zabavnije, brže, smislenije, sve se lakše pamti i reprodukuje.

E-udžbenici dizajnirani su tako da snaže radoznalost i želju deteta da ovlada novim znanjima. U Evropi su elektronske verzije udžbenika odavno u upotrebi, ali poenta je da su oni samo jedno, korisno, efikasno i zabavno nastavno sredstvo, nikako zamena za štampane udžbenike. U idealnoj školi budućnosti koristiće se i štampani i elektronski udžbenici, a najveća prednost udžbenika novijeg datuma je to što su interaktivni – deca u njima mogu da odgovaraju na zadatke (i odmah vide rezultat i uvere se da li razmišljaju na pravi način), da ubace svoj tekst ili govor. Postoji i mogućnost da se proveri rad učenika i tako olakša rad nastavniku – udžbenici mogu da beleže i organizuju razne informacije. Tako, na primer, neke verzije elektronskih udžbenika mogu zabeležiti odgovore svih učenika u jednom razredu, i zatim odmah prijaviti nastavniku greške koje je napravio svaki pojedinačni učenik, kao i opšte greške koje je napravio čitav razred. 

U Evropi

Elektronski udžbenici i digitalni obrazovni materijali se u mnogim evropskim osnovnim i srednjim školama koriste u poslednjih desetak godina. Kreiraju ih i osmišljavaju grupe autora, i sve su razvijeniji. Mnogo je primera uspešne prakse. U Irskoj, na primer, elektronski udžbenici se redovno koriste od 2012. godine, u osnovnim i srednjim školama. U osnovnoj školi Coláiste Bhaile Chláir u irskom gradiću Claregalway korišćenje digitalnih udžbenika donelo je dobre i neočekivane rezultate. U inventivnom procesu korišćenja novih tehnologija učenici mogu oblikovati tok informacija dodajući sopstvena istraživanja, fotografije, sugestije… Njihove beleške se čuvaju u jednom digitalnom registratoru, dostupnom s bilo kog mesta, a domaći zadatak se sinhronizuje s nastavničkim uređajima u trenutku kad se radi. Predavanja se snimaju, svaki učenik kod kuće može ponovo da pusti neko od njih, i razjasni sebi bilo koju dilemu.

Okretanje digitalnoj nastavi poteklo je od jednostavnog razmišljanja – ako učenici imaju razvijenu digitalnu pismenost i redovno kod kuće koriste pametne telefone, tablete i laptopove, zašto to ne iskoristiti i u učionici? Nije samo reč o podilaženju navikama generacija koje su rođene u 21. veku i odrastale ispred ekrana – reč je o osluškivanju njihovog senzibiliteta i pametnoj primeni njima veoma bliskih novih tehnologija.

Nastavnici u školi u gradiću Claregalway su primetili i da je korišćenje elektronskih udžbenika tokom godina promenilo stvari nabolje. Učenici su postali aktivniji u osvajanju znanja, novi udžbenici su i standardizovali nivo organizacije u učionici. Povećana je i motivacija učenika, pažnja i usredsređenost na času. Uočeno je da svi bolje razumeju gradivo, i uvećan je opšti uspeh.

Nove tehnologije se, na razne načine, koriste i u mnogim skandinavskim zemljama. Savonlinna University Practice School u istočnoj Finskoj specijalizovala se za korišćenje tablet računara. Tableti s posebnim softverima za razne predmete koriste se i u drugim školama u Finskoj, ali se samo ova škola u potpunosti specijalizovala za ovaj vid nastave. Štampani udžbenici polako postaju prošlost, a projekat potpune digitalizacije kome se teži (i koji je pokrenut u ovoj školi) nazvan je Future Classroom 2020. Autori projekta navode da je njegova pedagoška polazna tačka kolektivno učenje i saradnja. Ideja je da se koristi obrazovni model koji stvara prilike učenicima i nastavnicima da rešavaju probleme zajedno, te da saznaju stvari na drugačiji, prijemčiviji i zanimljiviji način. 

Pilot-projekat u Srbiji

Prvi elektronski udžbenik na srpskom jeziku predstavljen je prošlog proleća na oglednom času u jednoj osnovnoj školi u Beogradu. Namenjen je nastavi biologije, ima više autora i licencu National Geographic. Ovo elektronsko izdanje sadrži igrice, audio i video materijale, eksperimente. Osmišljen je tako da kreira novu dinamiku učenja, te da stimulativno pokreće na istraživačko učenje.

Promocija ovog izdanja (koje je samo jedno na listi elektronskih udžbenika srpskih izdavačkih kuća) najavila je pilot-projekat koji je startovao ovog septembra i nazvan – digitalna učionica. U njemu ne učestvuju sve škole u Srbiji, već samo one čiji su se učitelji i nastavnici prijavili na javni poziv Ministarstva prosvete i prošli obuku za održavanje digitalne nastave. Digitalna nastava će obuhvatiti određene predmete, i odvijati se u prvom i u petom razredu.

U katalozima ovdašnjih izdavača (Klett, Kreativni Centar, BIGZ školstvo…) sada se nalaze i elektronski udžbenici iz matematike, biologije, geografije, matematike, srpskog jezika, predmeta svet oko nas… Navodi se da je reč o funkcionalnim, zanimljivim udžbenicima koji podstiču dečju radoznalost i kreativnost, stimulišu istraživački duh, i omogućavaju lakše i brže razumevanje gradiva i usvajanje znanja.

Tako u jednom udžbeniku za prvi razred dete klikom na avion odlazi do oblačića s pravim rešenjem zadatka, i tako uči sabiranje, ili ima zadatak da klikne na neparne brojeve na raznobojnim šarenim paketićima. Sve podseća na zabavnu igricu, i podstiče najmlađe da brzo razmišljaju, brzo reaguju i dođu do pravog rešenja.

Uvođenje novih elektronskih izdanja udžbenika ima za cilj obogaćivanje i osavremenjivanje nastave, ne i ukidanje štampanih izdanja. U planu je da se u školama istovremeno i paralelno koriste i nova elektronska izdanja i štampani udžbenici.

Novi udžbenici za nove generacije

Direktorka Kreativnog centra Ljiljana Marinković, kaže u razgovoru za City Magazine da je digitalni materijal ove izdavačke kuće razvijan i testiran u saradnji s Institutom za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, u okviru istraživanja koje je podržala organizacija Helvetas Srbija.

„To istraživanje sprovedeno je tokom maja i juna ove godine, i prvo je takve vrste u Srbiji. U istraživanju je učestvovalo približno 500 učenika iz beogradskih osnovnih škola. U istraživanju smo poredili postignuća učenika u proverama znanja na štampanom materijalu i na elektronskom materijalu na tabletu i računaru. Rezultati istraživanja pomogli su nam da bolje uobličimo prve elektronske udžbenike koji će od ove školske godine biti dostupni onima koji rade s našim udžbenicima u prvom i petom razredu osnovne škole.“

Ljiljana Marinković dodaje i da su rezultati sprovedenog istraživanja pokazali da je postignuće učenika nešto bolje na elektronskom materijalu nego na štampanom.

„Pokazalo se takođe da učenici dobro koriste elektronske uređaje i njihove prednosti, kao što su povratna informacija o tačnosti rešenja i mogućnost vraćanja i korigovanja odgovora. Uz to, nije primećena razlika u snalaženju na elektronskim materijalima kod dečaka i devojčica, što je suprotno nekim uvreženim predrasudama.“

Kreativni centar je za ovu školsku godinu pripremio udžbenike za prvi i peti razred, razrede u kojima se kreće s radom po novom programu. Reč je o udžbenicima za srpski, matematiku i svet oko nas za prvi razred, i srpski, matematiku i geografiju za peti razred.

Ljiljana Marinković objašnjava da se ovi udžbenici jednako efikasno mogu koristiti i kao materijal iz kojeg učenik uči, i kao pomoćno sredstvo namenjeno nastavniku za efikasnije izvođenje nastave.

„Želim da naglasim da nije reč o PDF verzijama štampanih udžbenika, već o sadržaju koji se može projektovati na elektronskoj tabli ili na računaru, obogaćenom multimedijalnim – audio, foto i video materijalima.“

Individualan pristup učenju

Digitalni udžbenici IK Klett, kao i kuća Novi logos i Freska, mogu se videti na obrazovnoj platformi E-učionica. Na ovom portalu se nalazi 46 digitalnih izdanja sve tri izdavačke kuće. Nebojša Orlić, direktor prodaje IK Klett, objašnjava da su se ove tri izdavačke kuće opredelile za istu platformu kako bi se korisnicima olakšao rad.

„Digitalnim udžbenicima može da se pristupi onlajn, ali će oni uskoro moći i da se „skinu‟ na računare. Svaki korisnik koji uz pomoć aktivacionog koda pristupi e-udžbeniku, moći će taj udžbenik da skine na svoj kompjuter, i da ga koristi i kad nije na internetu.“

Nebojša Orlić u razgovoru za City Magazine kaže i da su digitalni udžbenici prilično intuitivni, i da je digitalno okruženje blisko mladim generacijama.

„Digitalni udžbenici omogućavaju dinamičnu i kreativniju nastavu, i individualni pristup učenju. To je vrlo važno, jer ne uče sva deca na isti način, nekima odgovara linearni način učenja, neki će lakše shvatiti i upamtiti gradivo uz pomoć rešavanja problema kroz interaktivne zadatke, razne simulacije, ili gledajući video-materijal koji objašnjava neki pojam ili temu. Digitalni udžbenici su, kao i štampani, orijentisani na krajnji ishod.“

On dodaje i da se ne bi moglo reći da digitalni udžbenici imaju neke nedostatke.

„Možda bi indirektna mana mogla da bude minimalna tehnička opremljenost bilo u školi ili kod kuće. Za njihovo korišćenje potreban je računar, i eventualno internet konekcija kako bi mogli da se preuzmu. Ipak, u današnje vreme, barem za korišćenje kod kuće (ako za to već ne postoje uslovi u školi), čak se ni to ne može nazvati nekom većom preprekom.“

woman-690036_1280 Skoro polovina planete misli da radni dan treba da traje kraće collage Sve o novoj Mango kolekciji koja će vas oduševiti samsonite-lifestyle-bleisure-citymagazine-main City letnja preporuka #97: Bleisure – novi trend putovanja adidas Originals adidas Originals predstavio novu P.O.D. system kolekciju · · · ·