Zduhaći (art: Tijana Jevtić)
U VAZDUHU · flešbek

U epohama koje su ostale iza nas jednostavni događaji nisu bili lako objašnjivi i često su uterivali ljudima strah u kosti. Na našim prostorima, na primer, nevreme se doživljavalo kao opasna demonska sila, što je razumljivo ako imamo u vidu da su gradonosni oblaci mogli da razore obrađivana polja i ugroze opstanak zemljoradnika. Da nije bilo zduhaća, pojedinaca čije su se fantastične moći navodno budile s pojavom oblaka na horizontu, oluje bi bile još strašnije.

Antropolozi i etnolozi su više puta dokazali da su čudni individualci u prošlosti često dobijali poseban status. Vampirima i vešticama po pravilu su proglašavani ljudi koji se nisu lako uklapali u društvene norme, a u njihovim progonima ili demonizaciji ostatak stanovništva nalazio je preko potrebno olakšanje za nesreće i frustracije. Zduhać je, za razliku od njih, bio mudri, ozbiljni heroj koji je uživao povlašćen status. Bio je to sanjivi, umorni seljak koji je mogao da rastera oblake čiji su izazivači bili ale, duše samoubica, nekrštenih ljudi, životinja ili pojedinih hrišćanskih svetaca.

Zduhaćem nije mogao da se nazove bilo ko. Status je bio rezervisan samo za decu ili životinje koji su se rađali sa košuljicom (placentom). Roditelji su tada mogli da presude šta će se dalje dešavati u životu dece. Ukoliko košuljicu bace u vatru, verovalo da će ona progutati i specijalne moći zduhaća. Ako je sačuvaju, osim što je sa sobom nosila posebnu moć, verovalo se da košuljica obezbeđuje i sreću. Zduhać je zbog toga postajao poštovani borac protiv natprirodnog i srećnik koji je bio najvredniji član zajednice. U isto vreme, bila je to osoba s kojom se nije trebalo kačiti. Ljudi su izbegavali sukob sa zduhaćima strahujući od njihovih moći, koje su uvek dolazile sa određenom cenom.

Iako su navodno imali neposredan dodir sa onostranim, zduhaći taj usud nisu birali. Kada naiđe oluja padali bi u san protiv svoje volje, duša bi im se odvajala od tela i odlazila pod oblake, gde je vodila iscrpljujuću bitku sa demonskim silama. Najveća uloga zduhaća ogledala se u tome što je on bio u stalnom sukobu sa svojim parnjakom iz obližnjeg sela ili okruga. Zduhaći su morali da skrenu oblake sa imanja svoje zajednice, koji su tada nesreću sejali po teritoriji suseda. Od ishoda velike bitke, koja se u snu vodila među njima, zavisilo je čiji će usevi biti pošteđeni kobnih padavina.

Duboka nesvestica ili stanje slično transu, u koje su zduhaći zapadali čim bi nastupilo nevreme, smatrani su opasnim. Verovalo se da između tela i duše postoji tanka veza i da je zduhać tada najosetljiviji. Ukoliko bi neko, na primer, promenio položaj usnulog zduhaća tako da mu na mesto glave budu postavljena stopala, njegova duša bi zalutala i ostala van tela, što je zaštitnika zajednice vodilo u sigurnu smrt. Naglo buđenje, takođe, nije dolazilo u obzir, jer je postojala mogućnost da se u borca protiv oluje useli zao duh ili demon. Da bi to sprečili, ljudi koji su se zaticali pored zduhaća u vreme kada zaspi imali su običaj da iznad njegove glave zabadaju kosu ili mašu nekom drugom oštricom.

Bajkovitost ovih dobrih duhova umanjila je protivgradna zaštita, koja je počela da se primenjuje sredinom prošlog veka, tako da se zduhaća danas malo ko seća. Uverenja o njima usnula su od zapadne, do istočne Srbije (u kojoj su bili poznatiji kao zmajevi). Pošto su dugo vremena uspešno vodili bitku sa alama, nečastivim dušama i jednako moćnim komšijama, može se šaljivo reći da im je finalni udarac zadao Republički hidrometeorološki zavod. Zanimljivo je da su zduhaćima smatrani Petar Prvi Petrović Njegoš, crnogorski junak Marko Miljanov, vojskovođa Mića Martinov i mnogi drugi.

Internet Internet ih je učinio slavnim prošle godine Oni su nas napustili (Foto izvor - D. Bowie (filmmelier.files.wordpress ) M. Ali (thoibao.today) 10 slavnih ličnosti bez kojih smo ostali u 2016. godini oskar Dobre stvari koje su se desile u 2016. godini raskidi Raskidi koji su obeležili 2016. godinu · ·