zu
U VAZDUHU · urban flash

Profesor iz Škotske, Akira O’Connor kaže da ima objašenje zašto doživimo deža vi. Da, to nas insteresuje, šta je, i zašto nastaje?

Akira O’Connor smatra da je „greška u matriksu“ samo ponovni pregled kako bi naš mozak potvrdio ono već viđeno. Ovu tvrdnju je pratio niz eksperimenata koji su uključivali niz umetnutih zaključaka koji su podsećali na deža vi. Metoda se bazira na činjenici da je učesnicima istraživanja pomenut niz reči koji su povezani zajedničkim, ali namerno izostavljenim konceptom. Na primer, u nizu reči: krevet, jastuk, noć, nije bila pomenuta reč spavanje. Nakon tog niza reči koji je izrečen, učenisicima je postavljeno pitanje da li je među rečima bila reč na slovo „s“. Svi su odgvorili da nije. Kada je su kasnije postavili isto pitanje, učesnici su rekli da je bila reč „spavanje“. Dakle, mislili su da su tu reč čuli jer je ona bila logičan nastavak serije predočenih reči. Mozak učesnika je počeo, nedugo posle drugi put postavljenog pitanja, da „preuređuje“ svoja sećanja i time je učesnicima dao snažan osećaj kao da je sve deža vi.

Uz pomoć magnetne rezonance je otkriveno da su u deža vi momentima najaktivniji delovi mozka za donošenje odluka a ne oni koji su odgovorni za pamćenje. O’Connor smatra da je to zato što kada se desi odstupanje od logičnog, naš mozak prebira po uspomenima i traži greške koje treba da ispravi. Kada se pronađu greške, odmah se aktivira taj deo „pogrešnog“ sećanja koji se sada interpetira „ispravno“ i to daje snažan deža vi osećaj. Ovu teoriju svakako treba dokazati, ali moguće je da je deža vi zapravo naš mozak koji prebira po sećanju i traži razlike između onog šta se zaista desilo i onog što smo mislili da smo zapamtili.

uz Šta radimo prvog a šta 101. dana na poslu zu Šta najviše iritira na prvom sastanku? zu Kafa na poznatim slikama ju Jeste li i vi od onih koji uvek žele da usreće druge ·