Ada Lovelace
16. okt
U VAZDUHU · tech/web

U drugoj nedelji oktobra 2015. godine širom sveta se obeležava 200 godina od rođenja Ejde Lavlejs (Ada Lovelace). Tim povodom Rails Girls Beograd, srpski ogranak globalne zajednice koja devojke i žene upoznaje sa osnovama web programiranja, organizuje specijalan program u petak, 16. oktobra u Novoj Iskri povodom međunarodnog Ada Lovelace dana.

Kroz prezentacije i razgovor predstaviće se naše uspešne naučnice, žene koje su aktivne u IT sektoru i koje svojim radom ostvaruju rezultate značajne ne samo za svoju zajednicu, već i mnogo šire.

Nova iskra, Gavrila Principa 43
Rail Girls Beograd
Događaj na Facebooku

Ejda Lavlejs je bila najbliža saradnica matematičara i pronalazača Čarlsa Babidža (Charles Babbage). Njih dvoje su osmislili prvu analitičku mašinu. Za razliku od Babidža koji je bio usmeren na aritmetiku, Ejda je došla do zaključka da sve što može biti konvertovano u brojeve-muzika, alfabet ili slike, može biti kontrolisano pomoću algoritama. Njeno dostignuće predstavlja preteču modernih računara i niko pre nje, čak ni sam Babidž nije uvideo da analitička mašina može da obrađuje različite vrste podataka. Kako je napisala algoritam za izračunavanje Bernulijevih brojeva, Ejda se smatra prvom programerkom u istoriji.

Program Ada Lovelace dana je posvećen predstavljanju žena koje su trenutno aktivne u polju nauke (matematika, IT, inženjerstvo, fizika, hemija, arhitektura…) sa ciljem da govore o svojim dostignućima, preprekama i razvojnom putu, i da na taj način inspirišu zajednicu i možda nekome postanu novi uzor. Kroz šest mini prezentacija predstaviće se:

Dragana Zmijanac, StartIT

Partnerka u organizaciji StartIT koja je od 2010. do danas doprinela da u Srbiji više stotina mladih ljudi počne da se uspešno bavi tehnološkim preduzetništvom i privuče gotovo dva miliona evra međunarodnih investicija.

Dr. Jovana Petrović, Institut za nuklearne nauke Vinča

Jedna od naših najistaknutijih naučnica koja pri grupi za fotoniku Instituta Vinča od 2011. godine radi na optičkim senzorima za primene u medicinskoj dijagnostici i proučavanju interakcije svetlosti sa materijom.

Dr. Zorana Kurbalija Novičić, Upsala Univerzitet (Švedska)

Dobitnica Marija Kiri stipendije trenutno boravi na postdoktorskom usavršavanju u Švedskoj, a bavi se istraživanjima iz oblasti populacione genetike, konzervacione biologije i zaštite biološke raznovrsnosti.

Dr. Svetlana Jovanović Vučetić, Institut za nuklearne nauke Vinča

Specijalistkinja za oblast fizičke hemije i dobitnica Godišnje nagrade za najboljeg mladog istraživača do 35 godina u oblasti primenjenih istraživanja u 2011. godini od INN Vinča.

Dr. Ksenija Bunjak, EAT- Eco art&Theory

Istaknuta arhitektica čiji je dosadašnji rad priznat od strane nemačkog ekspertskog tima u okviru Green Talents 2013 programa, kada je svrstana među 25 najboljih svetskih mladih naučnika 2013. godine za oblasti održivosti.

Dr. Jelena Vasiljević, Institut Mihajlo Pupin/Računarski fakultet

Veoma cenjena naučnica koja je kroz svoja istraživanja uspela da usavrši metodu primene multifraktalne analize u klasifikaciji primarnih karcinoma i uspešno je primeni u okviru istraživanja na VMA u Beogradu.

Ce&Ha sajam 1. oktobar 2015. Ce&Ha sajam: Skockana nova tehnologija sajam tehnike 11. maj 2015. 59. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća Dan internet domena Srbije 10. mart 2015. DIDS 2015 – U kom si internet filmu? Wireless Media predstavlja WM APP BUILDER 19. jul 0400. Wireless Media predstavlja WM APP BUILDER