Bogdan Bogdanović
11. dec
PULS GRADA · enterijer/arhitektura

Uvod u celinu je poziv na bavljenje stvaralaštvom Bogdana Bogdanovića. Razlozi su brojni, a neophodnost očigledna. Sve što nas danas okružuje evocira delo ovog erudite kao primarno. Bogdan Bogdanović je arhitekta koji briše granice arhitekture. Ukoliko bismo pokušali da njegovo delovanje ukrotimo kako bi ga definisali, u kaleidoskopski fokus smestili bismo grad. Grad je istraživao, maštao, mislio i stvarao, vodio, zapisivao i prepričavao, sanjao, i iznova uzduž i popreko, kroz prostor i kroz vreme, otkrivao. Grad kao celinu, i sve ono što ga čini. U memorijalnoj arhitekturi nalazi slobodu izraza i stvara autentični arhitektonski jezik, memorijalima koji se uzdižu istovremeno u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21
Događaj na Facebooku

Njegova prva knjiga, Mali urbanizam (1958), nastaje kao reakcija na velike urbanističke poteze vremena – ali ne kao set instrukcija, već kao poziv na drugačiji način promišljanja grada, čime Bogdanović anticipira i pionirske korake ka građanskoj participaciji i gradu koji nastaje iznutra, a ne odozgo.

Urbanolog, urbani istraživač i gradski šetač, arhitekta, skulptor, ornamentista i kaliograf, grafičar i „škrabalo“, mitolog, etimolog, pripovedač i pisac visokog ranga, da, bivši jakobinac, bivši trockista, večiti gnostičar i deista, jednokratni političar, iako čitavog života snažno politička individua, višestruki nadrealistički prestupnik, provokativni književni mislilac i filozof, i ništa manje, veliki učitelj bez doktrine, koji je nastupao sa svim svojim talentom. Fenomen Bogdan Bogdanović je više nego suma njegovih delova, i verovatno nepristupačan u bilo kojoj formi čisto analitičkoj misli. Fridrih Ahlajnter (2002) Upitan da izabere jednu od svojih mnogih biografija Bogdanović odgovara da je on to uvek osećao kao celinu. Bio je dekan Arhitektonskog fakulteta i protagonista Nove škole arhitekture. Autor je preko 20 memorijala širom regiona, 18 knjiga i više od 500 članaka. U vreme vladavine betona podiže stambenu arhitekturu u kamenu. Bio je predsednik Saveza arhitekata Jugoslavije i član SANU do istupanja 1981. Među osnivačima je Međunarodne akademije arhitekture. Bio je gradonačelnik Beograda. Osnivač je Seoske škole za filozofiju arhitekture u Malom Popoviću. Nosilac je brojnih regionalnih i evropskih priznanja, od Ordena za hrabrost, preko Piranezijeve nagrade, do Zlatne medalje grada Beča. Počasni je građanin Mostara, i još mnogo toga. Sebe naziva epicentrom nediscipline, a njegovo celokupno delovanje karakteriše drugačije mišljenje.

U Centru za kulturnu dekontaminaciju, prostoru, duhu mesta, kome se Bogdanović vraćao, razgovaćemo o svestranosti Bogdanovićevog stvaralaštva, a u saradnji sa studentima doktorskih studija i diplomcima Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na Arhitektonskom fakultetu ćemo probudti Novu školu arhitekture. Pozivamo vas da započnemo putovanja na mesta stvaranja, igranja, kritičkog, i pre svega drugačijeg mišljenja, čija vrednost se ogleda u kulturnom nasleđu koje ne prestaje da bude izvor inspiracija i ideja.

Le Jardin de Belgrade 2. april 2015. Konferencija Belgrade.SCAPES:LAB / I Think BG Moda za kuću 29. decembar 2014. Izložba nameštaja i kućne dekoracije „Moda za Kuću” u KC Gradu Boogradski izlog 4. decembar 2014. Beograd 1405: Predstavljanje nove kolekcije umetničkih suvenira sajam nameštaja 17. jun 7600. 52. Sajam nameštaja