vizual za face
20. nov
KULTURA · pozorište

Međunarodni festival „Ekstravaganta tela: Zločin i kazna“ kroz umetničke produkcije, žive događaje, performanse, predstave, razgovore i radionice – kritički preispituje društvene odnose koji oblikuju kategoriju kriminala i odvajaju kriminalno ponašanje od ne-kriminalnog. Činjenica da se norme koje regulišu društveno prihvatljivo ponašanje menjaju kroz istoriju ukazuje da su norme uvek deo širih ideoloških konstalacija. Festival upravo želi da ispita koje su ideološke pretpostavke u pozadini društvenih i zakonodavnih regulativa kriminaliteta. U vremenu kada se širom Evrope podižu zidovi, u „post-snoudenovskoj“ eri odnosa društva prema informacijama koje izmiču kontroli, u vreme kada povlašćena manjina akumulira kapital na uštrb javnog interesa postavlja se pitanje kako su granice između kriminalizovanog i zakonskog regulisane i čuvane? Znači li zakon i pravdu, ili postoji nasilje i nepravda koje sam zakon proizvodi, ili koje su u ime zakona proizvedene?

Priroda zatvorskog sistema i odnosi koji se unutar tog sistema uspostavljaju, pesnik iz zatvora, dijalog torture, serum istine, odnos seksualnosti, pokoravanja i traume, bol i kazna kao izvor zadovoljstva, inaguracioni govor novog sekretara UN, krađa identiteta, umetnost pred sudom, nasilje u nama, urušavanje sistema društvenog stanovanja, 3D štampa oružja samo su neke od tema koje festival obrađuje.

Program u Beogradu deo je šireg međunarodnog projekta, u okviru koga se realizuje izložba u Zagrebu i konferencija u Skoplju. Za realizaciju programa u Beogradu zadužen je „Kiosk“ – platforma za savremenu umetnost, u partnerstvu sa Domom omladine Beograda, organizacijom „Kontejner“ iz Zagreba i organizacijom „Kontrapunkt“ iz Skoplja.

Kustoski tim programa u Beogradu: Milica Pekić (KIOSK), Olga Majcen Linn (Kontejner).

Umetnici / učesnici: Karen Finley (US), Stahl Stenslie (NO), Richard DeDomenici (UK), DADA Jihad kolektiv: Mario Kovač i Nikša Marinović (HR),  Siniša Labrović (HR), Božidar Katić (HR), Omen Teatar (RS), Zatvorsko Pesničenje predstavlja: Đorđe Vasiljević (RS), Branko Milisković (RS), Marta Jovanović (RS), Heartefact (RS), Marko Marković i Marko Marković (RS i HR) Josip Pino Ivančić (HR), Critical Art Ensemble (US), Lynn Hershman Leeson (US), Stevan Vuković i Simona Ognjanović (RS).

Koordinacija programa: Milica Bilanović, Marta Jovanović, Jelena Milojković, Tanja Mitić, Karolina Mišović, Tijana Petrović, Anđelija Ranđelov.
Program podržala regionalna platforma za kulturu „KOOPERATIVA“.
Partneri: Kiosk, Kontejner, Kontrapunkt, Dom omladine Beograda, Galerija12HUB.

U nastavku sledi program.

do
Dom omladine Beograda, Makedonska 22
Kiosk
Događaj na Facebooku

Nedelja 20. novembar 2016

16-20h – hol ispred sale Amerikane
Critical Art Ensemble (US), True Crime, 1997
participativni projekat

Većina ljudi je, u nekom periodu svog života, učestvovala u ilegalnim aktivnostima, koliko god one bile minorne. U okviru projekta True Crime, Critical Art Ensemble se nada da će učiniti vidljivim tajne strukture svakodnevnog života, i u nekim slučajevima, čak i slaviti trenutke otpora autoritetu. Rad se kreira donacijama publike koja je pozvana da donese slike predmeta ili situacije koja se vezuje za ilegalnu aktivnost donatora. Svi radovi se predaju anonimno.
(fotografije sa objašnjenima se primaju od 16 do 20h)

16 – 19.30h hol ispred sale Amerikane
Karen Finley (US), Sext Me If You Can, 2012-2016

performans

Karen Finley, čuvena američka performans umetnica, aktivistkinja i profesorka, kreira serije crteže inspirisanih sext porukama. Serija Sext Me If You Can nastaje kroz razmenu publike i umetnice i to tako što umetnica slika prizore koje joj u vidu sext poruke pošalju “klijenti”, tj. publika koja se prijavi za učešće u performansu.

16-17h – sala Amerikana
Marko Marković (HR) – Tko je Marko Marković?, 2016
javni razgovor – učestvuju Marko Marković (HR) i Marko Marković (RS)

Marko Marković zamenio je identitet svoga imenjaka Marka Markovića, i otišao na Moskovski bijenale umesto njega. Tokom celokupnog procesa Marko Marković se zatiče u zanimljivim situacijama, u kojima manipuliše digitalnom obradom dokumenata, komunicira s institucionalnom administracijom i organima upravne vlasti, posećuje znamenitosti te kreira događaje koji iz performativne prakse prelaze u stvarno vremensko i prostorno okruženje u interakciji s ljudima koji se pitaju: Tko je Marko Marković?
U kontekstu kulturnog kriminala Marko Marković pozicionira svoje iskustvo zamene identiteta u područje sveta umetnosti – marketinške mašine koja drobi sve pred sobom – gde je autor mrtvo slovo na papiru ili samo još jedno ime u nizu.

16-22h – hol ispred sale Amerikane
Heartefact (RS), WakEUp!, 2016
dokumentarni video

Dokumentarni video WakEUp! nastao je nakon godinu dana iskustva s 48 sati budnosti, neprekinutog dvodnevnog performansa koji se izvodi u kontinuitetu od decembra 2015. godine i do sada je organizovan u Beogradu, Berlinu, Parizu i Sarajevu. Performans 48 sati budnosti sastoji se od neprekinutog javnog čitanja stotina stranica teksta: ličnih priča i tekstova o sudbini izbeglica, prikupljenih u Crvenu knjigu, od antike do danas, koji prikazuju nesreću onih koji su bili primorani napustiti svoje domove. Publika je pozvana da aktivno sluša, ali i da direktno učestvuje – da sedne pred kameru, uzme mikrofon i pročita priču. WakEUp! je retrospektiva dosadašnjeg iskustva. Montaža je to 192 sata performansa snimljenih do danas u četiri grada. Projekat je prvi put izveden u decembru 2015. godine u Beogradu, kao potreba da se reaguje na najveću humanitarnu krizu u Evropi od početka veka.

17-19.30h – velika sala
Branko Milisković (RS) – Appointed, 2016
performans – živa slika u trajanju

Želeći da uputi jasnu kritiku protiv pravila koja važe na teritoriji UN, protiv velikih mera bezbednosti i duple čelične konstrukcije koja brani glavnu kapiju protiv mogućih napada civila, protiv koncepta Tajnog društva koje paralelno ima epitet globalnog mirotvorca, Branko Milisković je odlučio da konstruiše i inauguriše novo telo kao budućeg fiktivnog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija sa neograničenim mandatom. U dvočasovnom javnom performansu Branko Milisković iznosi osam inauguracionih govora prethodnih sekretara Ujedinjenih nacija od 1949. godine do danas.

17.45-19h – klub DOB
Zatvorsko Pesničenje Predstavlja:
Đorđe Vasiljević (RS) Hronike jednog Ovna, 2016
knjige poezije i performans

Pesničenje je gostovalo dva puta u Okružnom zatvoru u Beogradu i kao rezultat tada ostvarene saradnje sa pesnikom Đorđem Vasiljevićem nastaje knjiga poezije Hronike jednog Ovna. Đorđe Vasiljević, pesnik sa iskustvom iz Beograda, izvešće jednočasovni performans u ovkiru koga će sa publikom podeliti svoja iskustva sa zatvorskim sistemom u Srbiji.

20 – 22h sala Amerikana
Omen teatar (RS), Tri lica ogledala – pozorišno istraživanje ektremizma, 2015
predstava

Tri lica ogledala je predstava koja je nastala kroz dijalog, razmenu mišljenja i iskustva svih uključenih u rad. Ona je počela kao ideja i želja da to ne bude još jedna klasična priča o ekstremnom ponašanju. Baš zato je postala ekstremno ponašanje samo po sebi, onako kako ono postoji svuda oko nas. Onako kako ga svakodnevno vidimo i doživljavamo. Publika u ovakvom pozorišnom eksperimentu ima priliku da se prepusti, da aktivno učestvuje, da kreira i pravi izbore.

Ponedeljak 21. novembar 2016.

10-12h – sala Amerikana
12h – 13h na putu od Doma omladine Beograda do obale Save
Richard DeDomenici (UK), Smrt Socijalnog Stanovanja, 2015-2016
radionica – performans

Londonski umetnik Richard DeDomenici Vas poziva da zajedno oplakujemo gubitak prakse društvenog stanovanja tako što ćete sastaviti svoju maketu kule Balfron iz Istočnog Londona, koju je dizajnirao mađarski arhitekta Erno Goldfinger, i iz koje su trenutno izbačeni stanari sa stanarskim pravom. Učesnici su, zatim, pozvani da se, u tišini, priključe ožalošćenoj povorci koja će se kretati od Doma omladine do obale reke Save, što će biti prilika da svi zajedno ožalimo ove krupne promene. Po dolasku na obalu, ožalošćeni će bit pozvani da održe posmrtni govor nakon puštanja svoje makete u reku. Ožalošćeni su pozvani da dođu u crnini.

10-20h – hol ispred sale Amerikane
Critical Art Ensemble (US), True Crime, 1997
participativni projekat
(fotografije sa objašnjenima se primaju od 15 do 20h)

10-22h – hol ispred sale Amerikane
Heartefact (RS), WakEUp!, 2016
dokumentarni video

13.15 – 14.15h – na putu od Biblioteke grada Beograda do Trga Republike
Josip Pino Ivančić (HR), Ostaci ostataka, 2016
performans

Budući da je raspeće vekovni simbol ljudske patnje sveprisutan od rimskog carstva i osnivanja hrišćanstva do danas, izabran je krst i čovek na krstu kao okosnica poruke performansa. Taj prizor je u teatrima, verskim blagdanima (Uskrs), performansima, filmovima i uopšte u likovnoj umetnosti često korišćen i ne izaziva sablazan ni u zemljama gdje je hrišćanstvo ukorenjeno u svim porama društva.
Na drugom nivou performans želi podvrgnuti kritici trgovinu predmetima poštovanja, bogaćenje na račun lakovernosti, kriminalne tajkunizacije – privatizacije na zakulisne načine, a da to više nije greh već vrlo unosan i razvijen posao koji „nije“ u suprotnosti s etikom, već zaštićen od nepredvidivih situacija „posao cveta“.

16 – 20h – hol ispred sale Amerikane
Karen Finley (US), Sext Me If You Can, 2012-2016
performans

16 – 17h – hol ispred sale Amerikane
Stahl Stenslie (NO), Artguns – Criminal Aesthetics, 2016
3D modeling: Zane Cerpina
performativna skulptura i 3D štampa funkcionalnog oružja

Projekat prikazuje performativno štampanje funkcionalnog oružja, proizvedenog u realnom vremenu na 3D štampaču. Posetioci se mogu naoružati tako što će preuzeti sa internet besplatni 3D model za ličnu kućnu štampu. Bilo koji jeftini 3D štampač se može koristiti..
Artguns su open source i besplatno se mogu preuzeti sa www.artgun.me.
Napomena: privatna produkcija oružja je ilegalna. Preuzimanjem, 3D štampom i montažom Artweaponsa, učesnik podlaže zakonima o vatrenom oružju zemlje u kojoj se realizuje štampa.

17-17.30h – klub DOB
Dada Jihad kolektiv: Mario Kovač i Nikša Marinović (HR), Iz pakla u pakao, 2016
autor teksta: Branko Šestak
predstava /performans

Mario Kovač, pozorišni reditelj i performer, u saradnji s Nikšom Marinovićem, u okviru projekta Skribonauta Pisce u zatvore, održao je nekoliko dramskih radionica te radionica kreativnog pisanja u zatvoru Lipovica i na jednoj od njih upoznao Branka Šestaka koji je svoja zatvorska iskustva pretočio u dramsku monodramu Iz pakla u pakao. Iz zajedničke saradnje rodila se ideja o uprizorenju Brankovih zapisa koji na direktan, sirov i necenzurirani način opisuju svet iza rešetaka. Brankova upornost u umetničkom stvaranju inspiriše, nadahnjuje i podseća na stih Katkad i u mraku nikne divan cvijet.

18-19h – sala Amerikana
Siniša Labrović (HR), Intervju, 2016.
saradnik: Nenad Stipanić
performans

Prvi zakon svake drevne mudrosti je ukorenjenost u Sada, a moda kao naša drevna mudrost sledi to znanje. Zato Sada vlada našim životom, a kako Sada ima nezgodnu osobinu prolaznosti, rezultat je naše stalno zaostajanje za Modom, ispadanje iz trenda i posledični osećaj krivice. Intervju je performans koji slavi ljepotu, estetizaciju i opresivnu normativizaciju u savremenom društvu. Dobar ukus je dobro, a loš je zlo. Moda je, naravno, sve.
19-20h – sala Amerikana
Marta Jovanović (RS), The Beauty of Tight Binding, 2016
performans

Koristeći se metodom erotske prakse poznate kao Shibari (“vezati” na Japanskom) Jovanović kreira svoj rad istražujući prostor između performans umetnosti, krivice, seksualnosti, osude, morala, estetike, zločina i kazne kao i mogućnost da ekstaza sve ove elemente spoji u jedno. U saradnji sa čuvenim domaćim majstorom vezivanja (u jeziku BDSM Top), Jovanović (model, u jeziku BDSM Bottom) će biti vezana da visi u prostoru u nameri da doživi “pojačani nivo endorfina i drugih hormona koji kreiraju iskustvo nalik transu za onog ko je Bottom i adrenalinski udar za onoga ko je Top”. Publika je pozvana da učestvuje u performansu.

19-20h klub DOB
Božidar Katić (HR), Serum istine, 2016.
performans

Serum istine je naziv za bilo koji psihoaktivni preparat koji se koristi kako bi se od subjekta izvukla informacija koju nije moguće dobiti drugim načinima ispitivanja. Obično ga koriste vojni operativci širom sveta, kada se naziva narko-analiza. Pod uticajem seruma razmišljanje ispitanika se krajnje pojednostavljuje, tako da je osoba u nemogućnosti da stvori lažne informacije te većinom govori istinu. Laž pritom postaje prekomplikovani proces za mozak pa je istina (kao vrlo jednostavan proces za obradu) najčešći odgovor. Performer sedi na stolici u polumračnoj prostoriji, a u telo mu se ubrizgava serum istine. Posetioci ulaze jedan po jedan i imaju pravo na po jedno pitanje, na koje ispitanik odgovara istinom.

20-21h sala Amerikana
Simona Ognjanović i Stevan Vuković (RS), izložba Pred sudom, 2016
prezentacija i razgovor oautorskoj izložbi u okviru 28. Memorijala Nadežde Petrović

U Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku održana je autorska izložba Simone Ognjanović i Stevana Vukovića, pod nazivom Pred sudom. U podeli uloga koje su na ovoj izložbi preuzeli, umetnici se pojavljuju kao forenzičari, istražitelji, svedoci, optuženici i tužioci, ili uzbunjivači koji pred sud javnosti iznose slučajeve zloupotrebe statusnih pozicija u polju umetnosti. Na prezentaciji izložbe kustosi će kroz dokumentarnu i video i foto-građu predstaviti njenu tematsku i prostornu organizaciju, uz detaljnije osvrte na pojedinačne radove.

21-22.15h – velika sala
Lynn Hershman Leeson (US) – Strange culture, 2007
film

Film Nepoznata kultura prikazuje slučaj umetnika i profesora Stevea Kurtza, člana organizacije Critical Art Ensemble (CAE), čiji je rad fokusiran na genetski modifikovanu hranu i druga pitanja nauke i javne politike. Nakon smrti supruge Hope od srčanog udara, bolničari hitne pomoći uočavaju petrijeve šolje i drugu laboratorijsku opremu u Kurtzovom domu. Zovu FBI koji hapsi Kurtza u roku od par sati pod sumnjom na bioterorističke delatnosti. S obzirom da sam Kurtz nije bio u mogućnosti govoriti o svom slučaju, u filmu se koriste glumci koji interpretiraju priču, zajedno s intervjuima s Kurtzom i drugima koji su bili uključeni u njegov slučaj. Kombinacijom dramatične rekonstrukcije, snimaka upotrebljavanih u vestima, animacije i svedočenja film detaljno analizira paranoju u svetu nakon 11. septembra 2001. te sugeriše namerni napad na Kurtza zbog njegovog delovanja u kritikovanju vladine politike.

TriLicaOgledalaCM 25. oktobar 2016. “Tri lica ogledala”: Pozorišno istraživanje ekstremizma unspecified 22. oktobar 2016. „Čikaške perverzije“ u Sava centru – veličina je bitna! 13872715_1109053179175039_899204463908161004_n cover 24. septembar 2016. Bitef: 50. izdanje poznatog pozorišnog festivala Prometejev put 21. septembar 2016. Premijera pozorišne predstave „Prometejev put“ · · · · · · · ·