Biljana Cincarević
5. nov
KULTURA · art

Danas će u prostoru O3one Art Space-a biti otvorena izložba Biljane Cincarević „BACK TO BASICS“, koja će najaviti novu fazu u slikarstvu Biljane Cincarević, nagoveštenu prethodnom izložbom „Holy Femininity“. Biljanin razvojni put, od predstavljanja primarnih seksualnih instikata, preko suptilnijih stanja, ovom izložbom ukazuje na potrebu za rešavanjem disbalansa između materijalnog i duhovnog postojanja.
Biljana Cincareviće se kroz svoje radove pita da li je sveta žena iz prošlosti ostajala sveta i u svakodnevnim životnim situacijama… Na Biljaninim slikama žena sa oreolom je predstavljena u različitim savremenim kontekstima – na duhovnom putu i u njujorškom metrou, na plaži, dok zagledana stoji na terasi…
Na ovaj način, Biljana skreće pažnju na božanstvenost žene i, od običnih – pravi svetice. „BACK TO BASICS“ poziva na povratak duhovnom kao neodvojivom delu našeg materijalnog postojanja.

do
O3one Art Space, Uzun Mirkova 10
Galerija O3one
Događaj na Facebooku

Biljana Cincarević je slikarka i konceptualna umetnica koja je izlagala na svetskim sajmovima umetnosti i predstavlja deo međunarodne umetničke scene. Izjašnjava se kao stanovnica sveta. Svojim aktivizmom na polju ljudskih i socijalnih prava je značajno doprinela novom licu Srbije. U slikarstvu se izražava u maniru modernog realizma, dok u svom konceptualnom radu kritikuje religiju i uvodi spiritualnost u svoju umetnost.

Belgrade Raw 2. oktobar 2015. Otvaranje izložbe “Vienna/Serbia RAW – Naše nove komšije” Vojislav Perović - Sveti Stefan 19. septembar 2015. Promocija monografije o radu slikara i grafičara Vojislava Perovića Queer Salon u Kc Grad 14. septembar 2015. Queer Salon: Otvaranje izložbe „sTERORtipi“ vidimo se na plakatu 14. septembar 2015. Izložba “Vidimo se na posteru” ·