Ivan Šuletić pozivnica
2. jun
KULTURA · art

Na izložbi „Cityscape“ autor Ivan Šuletić predstaviće radove koji su nastali u okviru njegovog doktorskog umetničkog projekta na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Izložba će obuhvatiti slike i crteže, čija je tema generički urbani pejzaž. Predstavljanje savremenog urbanog pejzaža, manje zavisi od njegove fizičke pojavnosti (koja, svakako, obuhvata široku paletu modaliteta na svim nivoima postojanja), već od načina na koji se pojam pejzaža danas razume. Medijska slika realnih i konstruisanih mesta, sadašnjih i bivših (u slučaju konstruisanih, i budućih, predstavljenih u brojnim komercijalnim filmovima, video igrama i umetničkim projektima), deo su kolektivne imaginarne zbirke slika, koja oblikuje našu ideju o pejzažu i njegovoj pojavnosti. Pretpostavka ovog umetničkog istraživanja je da se u mediju uljane slike i kroz proces koji je ”drugo” u odnosu na simbiozu virtuelne i realne stvarnosti, može tretirati problem savremenog pejzaža. Ivan Šuletić je dobitnik nagrade City Awards za mladog umetnika u 2014. godini.

do
Dom omladine Beograd, Makedonska 22
Dom omladine Beograda
Događaj na Facebooku

Ivan Šuletić (1982) živi i radi u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2007) i sada je na doktorskim umetničkim studijama na Slikarskom odseku FLU u Beogradu. Jedan je od osnivača (2013) i kourednika internet magazina za savremenu umetnost Supervizuelna. Izlagao je na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Radi na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Intervju koji smo sa Ivanom Šuletićem uradili pre par meseci možete pročitati ovde.

vinjeta-6 16. maj 2015. 12. Noć muzeja u gradovima širom Srbije Danka Dimitrijević i Smilja Ivetić 5. maj 2015. Izložba “Bonjour Madame” Danke Dimitrijević i Smilje Ivetić u galerija Suluj Ulična galerija 24. april 2015. Treći rođendan Ulične galerije Nemanja Jehlička 20. jul 7200. Izložba Nemanje Jehličke u Parobrodu · ·