Desni klik
24. nov
KULTURA · art

Izložba je svojevrsna retrospektiva Ognjenovog angažmana u domenu društveno-kritičkog oglašavanja, postavljena nasuprot umetničkoj – paralelnoj egzistenciji, ostvarenoj kroz zreo vizuelni jezik grafike i crteža, a koja je pokretač, izvor i osovina stvaralaštva.

Pomenuti naziv “Leva ruka – desni klik” je simboličan naziv koji obuhvata ove dve sfere vizuelnih komunikacija kojima Ognjen apsolutno vlada, te prva opisuje strast prema umetnosti, ilustraciji i grafici koju stvara levom rukom, dok se desni klik odnosi na korišćenje novih tehnologija uz pomoć kojih kreira grafička i dizajn rešenja na računaru. Izložbu karakteriše i konceptualna postavka radova.

do
UK Parobrod, Kapetan Mišina 6a

Strast za crtanjem, za Ognjena, nije jedina stvaralačka potreba. Kreativni okidači u hemisferama, oni koji pokreću levu ruku i oni koji navode na desni klik, iako nezavisni jedni od drugih, savršeno sarađuju. Dok je izostanak osmišljenog karakterističan za stvaranje levom rukom, svest o sebi i svetu oko sebe iziskuje unapred promišljen koncept koji materijalizuje desna ruka. Grafička reakcija na pomenuti svet nastaje u trenutku kada klikne ideja da umetnost odgovori na ono što nas okružuje: duhovito, angažovano, promišljeno i sa ciljem da se realnost prikaže iz zakrivljene perspektive. Ognjen stvara vizuelni odgovor na jezičke transformacije kojima se konstantno igra sa svojim prijateljima.

Adam Pantić 13. novembar 2014. Izložba „Slatko od šumskih jagoda“ Adama Pantića u Centru za grafiku FLU Muzej istorije Jugoslavije - Velika iluzija 10. novembar 2014. Otkrivanje „Velike iluzije“ u Muzeju istorije Jugoslavije Odličan 5- 6. novembar 2014. Izložba „Odličan 5-„: Pet domaćih umetnika u galeriji New Moment Otvaranje izložbe finskog fotografa 2. novembar 2014. Otvaranje izložbe Sakari Viika „A Book of Memories“