Pobuna
18. nov
KULTURA · art

Izopštenost od banalnog i svakodnevnog, depersonalizacija oligarha i političkih igrača, groteskne, fantazmogorične i apstraktne situacije u prvi plan stavljaju lični pogled i vizuelnu snagu jezika kojim savremena dokumentarna fotografija komunicira.

Na Čolićevim fotografijama emocije i etika su prividno potisnute na zvaničnim događajima čiju dokumentarnost istražuje.

do
Opservatorijum, Krunska 42
Događaj na Facebooku

Šta je više stvarno na njima – uglađena pojavnost političkih tribina ili svesno režirane slučajnosti za kojima autor Saša Čolić traga stvarajući slike snažne vizuelne i retoričke ubedljivosti.

Svojom prvom samostalnom izložbom u „Opservatorijumu“ Čolić preispituje stanje dezorijentisanosti i opšte psihoeutanazije društva.

Izložba će biti otvorena do 16. decembra.

Adam Pantić 13. novembar 2014. Izložba „Slatko od šumskih jagoda“ Adama Pantića u Centru za grafiku FLU Muzej istorije Jugoslavije - Velika iluzija 10. novembar 2014. Otkrivanje „Velike iluzije“ u Muzeju istorije Jugoslavije Odličan 5- 6. novembar 2014. Izložba „Odličan 5-„: Pet domaćih umetnika u galeriji New Moment Otvaranje izložbe finskog fotografa 2. novembar 2014. Otvaranje izložbe Sakari Viika „A Book of Memories“