Izložba grafika
24. maj
KULTURA · art

U galeriji Centra za grafiku biće predstavljeni radovi – grafička ostvarenja 14 umetnika, učesnika Beogradskih susreta 8. Međunarodne grafičke radionice održane septembra 2015. godine.

Radovi četrnaest umetnika, šest iz Srbije: Tadija Janičić, Dušan Vrga, Milan Antić, Ksenija Pantelić, Milica Crnobrnja Vukadinović, Mina Piščević, četiri iz Austrije: Andreas Nader, Peter Fobija, Oliver Helcl, Boikut i četiri umetnika iz Nemačke: Filip Henefogl, Kristijan Ber, Gabrijela Jolovic, Elen Mekel, kao i dokumentarne vizuelne zabeleške u katalogu uvid su u umetnički stvaralački proces, od ideje do njene raealizacije, tokom deset dana intenzivnog rada i odraz su različitih senzibiliteta, generacija i škola.

Beogradski susreti uspešno se održavaju već punih šesnaest godina i od samog početka u kontinuitetu predstavljaju značajnu pojavu, ne samo u kulturnom životu Beograda već i Srbije, obogaćujući pre svega sve buduće sadržaje rada Centra.

do
Galerija Centra za grafiku, Pariska 16
Centar za grafiku i vizuelna istraživanja AKADEMIJA
Događaj na Facebooku

Od 2001, svake druge godine, početkom septembra Centar otvara vrata svojih radionica grupi umetnika iz različitih zemalja i sa različitih kontinenata, koji se sastaju sa odabranim domaćim umetnicima da bi deset dana radili i izvodili grafike u tradiconalnim grafičkim tehnikama kao i u digitalnom mediju. Priroda medija uslovila je grafičare na kolektivni rad. Razmena iskustava i znanja, naročito u fazi dominacije komunikacione mreže, iznedrila je Beogradske susrete, nezamislive bez mreže saradnika i institucije sa misijom da uspostavi interakciju među umetnicima iz celog sveta.

Do sada nastali radovi u Radionicama formiraju osam grafičkih mapa, referentnih svedoka kretanja umetnosti na domaćoj i internacionalnoj sceni. Sa uočljivim specifičnostima različitih grafičkih tehnika, ali i prožimanjem različitih jezika, ideja, i tema, nastale grafike ukazuju da medij grafike i dalje nastavlja da se menja sa izmenjenim društvenim okolnostima i novim tehnologijama i materijalima.

Pokazatelj dobro organizovanih susreta su i izložbe grafika nastalih u Radionici u svim gradovima iz kojih umetnici dolaze, s obzirom na to da svaka od zemalja učesnica dobija mapu grafika i time obogaćuje svoju umetničku zbirku. Ovakva praksa omogućava uvid u srpsku grafiku i internacionalnu grafičku scenu.

Danka Dimitrijević 19. maj 2016. Izložba Danke Dimitrijević „Matematika je jasna“ u galeriji Art for All Just A Woman 26. april 2016. Izložba slika, projekcija filmova i performans Marijane O. Đorđević u Kenozoiku Otvaranje izložbe SilkSkrin 19. april 2016. Otvaranje izložbe kolektiva SilkSkrin 4. rođendan Ulične galerije 15. april 2016. Ulična galerija slavi 4. rođendan · · · · ·