Milan Stošić "Portreti"
10. okt
KULTURA · art

Kako kaže Bojana Matejić, autorka teksta u katalogu izložbe „Portreti“, reč je o izložbi koja otkriva jedan sasvim specifičan pristup u tumačenju identiteta ljudi koji čine deo njegovog svakodnevnog života, a takav jedan pokušaj iskazuje, u isti mah, potrebu autora da nazre naličje vlastite osobnosti. Reč je o svojevrsnom mikronarativu u kome dominira indeksna obrada stvarnosti, što će reći, proizvodnja znaka koji nastaje procesom označavanja pomoću vlastitog predmeta, tako da je u stvarnosti i svom pojedinačnom postojanju povezan sa tim predmetom.

Fakultet Likovne umetnosti, Rajićeva 10
Galerija FLU
Događaj na Facebooku

Odlivak košulje zadržava autocitatnu vezu sa košuljom pojedinca, dok košulja i njeno naličje tvori organsku vezu sa njegovim vlastitim biološkim i psihloškim profilom. Čini se da je izložba Portreti lišena ikakvih autorskih konceptualnih, estetičkih, ontoloških, političkih, antropoloških namera. Pa ipak, ovaj rad u samom ovom antagonizmu između vlastite autonomnosti i fait social u odnosu na empiriju, pravi odmak od „činjenične fasade, pogađajući realnu bit“. Ako je nešto simbol zaštite i zajednice, osobnosti svakakog pojedinca, onda je to ovaj specifični odevni predmet – košulja.

Biti bez košulje nije tek znak krajnje materijalne oskudice, već potpune moralne osamljenosti i izopštenja: nema više zaštite koju pruža mesto, zajednica i ljubav. Pa, nije ni slučajno što je autor iskazao potrebu da ih u vlastitoj posebnosti „sačuva“ postupkom keramičkog odlivanja, i postavljanjem u zastakljene kutije. Dati košulju, dati svoju „drugu kožu“, podeliti sa nekim svoju unutarnjost, čin je bezgraničnog darivanja.

Denis Grinstajn 9. oktobar 2014. Otvaranjem izložbe “Različita odstojanja – između modne fotografije i umetnosti” počinje mesec švedske kulture Tattoo majstori u Beogradu 3. oktobar 2014. Internacionalna tattoo konvencija u Mikser Houseu I'm thinking 24. maj 8800. Izložba Isabel Cuadrado „Promišljam“ sutra u Centru za grafiku i vizuelna istraživanja Ana Adamović 19. septembar 2014. Večeras se otvara Oktobarski salon · · ·