Bogdan Vojnović
15. maj
KULTURA · art

U četvrtak 15. maja u Centru za grafiku i vizuelna istraživanja AKADEMIJA biće otvorena izložba mladog umetnika Bogdana Vojnovića. Tekst za izložbu je pisao profesor Mileta Prodanović. Radove na ovoj izložbi možemo svrstati u tematske cikluse: grane, đubrišta, fasade ili enterijere devastiranih zgrada, figure u enterijeru ili eksterijeru. Sve te naoko divergentne tematske celine u Vojnovićevom radu, međutim, čvrsto objedinjuje jedan aspekat – atmosfera…

Centar za grafiku i vizuelna istraživanja, Akademija, Pariska 16
Događaj na Facebooku

Prenosimo deo iz kataloga izložbe:

„… Računari i digitalna tehnologija odavno ne spadaju u nove medije, oni su danas, dakle, tek jedna alatka u rukama stvaralaca, a ne predmet kulta.I utoliko sve brojnija i sve raznovrsnija dela koja nastaju nemaju tu opsesivnu potrebu da se po svaku cenu razlikuju od svega postojećeg. Naprotiv, ona često označavaju povratak starim, gotovo arhetipskim temama portreta, figure u prostoru, enterijera, pejsaža ili urbanog pejsaža.

Na grafikama/printovima Bogdana Vojnovića različiti alati dostupnisavremenom umetniku, onome kojem je računar postao štafelaj, upotrebljeni su radi konstruisanja prizora a on, dalje, u posmatraču izaziva određeno raspoloženje ili određeni utisak.

Ponekad to su fotografije jedva dotaknute naknadnim intervencijama, ponekad radovi gde kolorističke inverzije ili svesno naglašeni kontrasti približavaju Vojnovićev rad slikarskom, a u nekim situacijama, opet, njegovi radovipostaju svojevrsnikolaži – utoliko što su nastali strpljivim ukrštanjem elemenata različitih fotografija slivenih u jednistven vizuelni iskaz.

Na grafici koja prenosi frontalni izgled monumentalne kapije „Groblja oslobodilaca Beograda“  ili enterijeru nekadašnje industrijske zgrade sa siluetom/senkom intervencije i izmene pojedinih detalja su toliko diskretne da se ceo rad pretvara u enigmu za posmatrača spremnog da se upusti u pažljivo čitanje ponuđenog prizora.“

Davor Gromilović 12. maj 2014. Izložba Davora Gromilovića „Kristalizacija“ TKV 11. maj 2014. Izložba TKV „Pronađeni predmeti“ Cons Project 9. maj 2014. CONS PROJECT: Street Art vikend na Dorćolu Ulična galerija 25. april 2014. Drugi rođendan Ulične galerije – izložba kolektiva SilkSkrin ·