Branimir Karanović
26. okt
KULTURA · art

U galeriji Centra za grafiku domaćoj publici predstaviće se umetnik Branimir Karanović. Autor prisutan na sceni punih 40 godina, kamernom izložbom retrospektivnog karaktera prošetaće publiku kroz razvoj grafike na našim prostorima, posebno ostavljajući prostor za umetničke radove izvedene u digitalnoj štampi nastale u poslednih nekoliko godina. Polazeći od fotografije, promišljenom manipulacijom, Branimir Karanović postiže nove umetničke vrednosti.

Centar za grafiku i vizuelna istraživanja AKADEMIJA, Pariska 16
Centar za grafiku i vizuelna istraživanja AKADEMIJA
Događaj na Facebooku

U kataloškom tekstu autorke Natalije Cerović stoji: „Dosledan svojim dosadašnjim istraživanjima u polju fotografije i njenim prevođenjem u grafiku, Branimir Karanović iscrtava jednu specifičnu kreativnu liniju sa nameriom da otkriva svet oko sebe. Postavka u beogradskoj galeriji Centra za grafiku objedinjuje radove čija je zajednička nit vizuelni izraz zasnovan na likovnoj kultivisanosti i konceptu otvorenog dela. Radovi zadržavaju likovni senzibilitet prisutan u njegovim ranijim ostvarenjima u kojima se preslikavaju dva prizora sa enigmom suprotstavljenih situacija koje umetnik likovnim postupkom dovodi u određenu nivelaciju. Novi diskurs nije podređen estetskoj funkciji dela, a svrha slike je da započne misao pre nego da je reprezentuje. Problem oka koje gleda i vidi tiče se u podjednakoj meri i umetnika i recipijenta. Svet nije onakav kakvim ga opažamo. Naša civilizacija je civilizacija slike i ona je prisutna u svim segmentima života. Njena osnovna karakteristika je brza čitljivost, jasnost poruke koja se kadrira. Savremeno doba iziskuje novi likovni sistem primeren dinamičnom oku. Za recepciju i nastanak ovog likovnog dela mentalni proces je podjednako značajan kao i čulni. Puni sadržaj trebalo bi tražiti u odnosu između duha i forme i usaglašavanju jedne forme sa drugom.“

Branimir Karanović (Beograd, 1950) diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti 1974. u klasi prof. Božidara Džmerkovića u Beogradu. Magistrirao grafiku 1976. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi prof. Marka Krsmanovića. Od 1978. do 1997. profesor fotografije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a od od 1997. Profesor fotografije na grafičkom odseku Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. Bavi se grafikom i fotografijom. Aktivno izlaže grafike i fotografije na samostalnim i grupnim izložbama i zemlji i inostranstvu od 1974 godine. Priredio je više autorskih izložbi fotografija i grafika domaćih i stranih autora u Beogradu, Solunu, Novom Sadu i Čačku.

"Tokovi", galerija Drina 12. oktobar 2017. Tama Svetlost Tama – izložba najnovijih radova Đorđa Stanojevića Kolekcija savremene umetnosti 12. oktobar 2017. Kolekcija savremene umetnosti u Kući legata Fantastičnih 6 slikara 7. septembar 2017. „Fantastičnih 6″ – izložba šestorice slikara Solaris 29. avgust 2017. „Plivačice“ – izložba najnovijih radova Ivane Živić u galeriji Kolarac ·