Sebastian Garcia Huidobro
8. apr
KULTURA · art

Čileanski umetnik sa adresom u Njujorku, Sebastian Garcia Huidobro, predstavlja premijerno u Beogradu u Centru za grafiku AKADEMIJA svoje vizuelno istraživanje Living Systems.Mladi umetnik sa bogatom internacionalnom biografijom upušta se u istraživanje kolektivnog nesvesnog, polazeći od naučne definicije: Pretpostavka je da deo nesvesnog uma ljudskog roda, ali i svih živih formi koje poseduju nervni sistem, zbog strukture psihe, autonomno organizuje iskusto. Kolektivno nesvesno prikuplja i organizuje lična iskustva na sličan način kod svakog člana određene vrste.

Centar za grafiku i vizuelna istraživanja, Akademija, Pariska 16
Događaj na Facebooku

Empirijski dokazi ukazuju da fenomen nesvesnog obuhvata potisnuta osećanja, mehaničke veštine, sublimirane opažaje, misli, navike i nehotične reakcije, možda i komplekse, skrivene strahove i želje.

Cilj ovog projekta je da istraži masovu proizvodnju stvari koje se konzumiraju i distribuiraјu svakodnevno širom sveta. Garcijin rad je i dalje pod uticajem procesa ponovne obrade materijala primenom eksperimentalnih i novih tehnika. U delima iz ovog projekta umetnik raskida sa tradicionalnim grafičkim praksama istražujući mogućnosti digitalnih printova u savremenoj umetnosti. Koristi tzv. mainstream print reklame, bilborde, internet i bukvalno pretvara ove slike iz svakodnevnog života u distorzirane grafike koje predstavalju komentare našeg načina života.

Umetnik zasniva svoje stvaralaštvo na umetničkoj praksi koja podrazumeva korišćenje i primenu kolektivne uobrazilje.

Jedno od njegovih glavnih dela iz ovog projekta je napravljeno od reklamnih postera koji su postavljeni u podzemnoj železnici. U njemu on izdvaja iz čitave slike samo “deformisani portret”.

Ljudi koji koriste podzemnu železnicu su u stalnoj interakciji sa ovim slikama, te su u njihovu svest nesvesno utisnute priče koje te slike prenose. Umetnik se poigrava sa tim reklamama isecajući ih i oblikujući svoja dela od slojeva starih postera koji su štampani na adhezivnom vinilu. On tako motiviše ljude da skidaju slojeve sa lica i dodaju ih nekom drugom licu kako bi napravili neki novi spoj. Time što koristi neposredno okruženje kao izvor informacija, Garcia pokušava i uspeva da svojom umetnošću promeni javno mnjenje, pa čak i na nivou nesvesnog.

Otvaranje izložbe Beogradski susreti 25. mart 2014. Otvaranje izložbe grafika sa 7. Međunarodne grafičke radionice BEOGRADSKI SUSRETI 2013 plesni spektakl
Una Saga Serbica 23. mart 2014. Una Saga Serbica sutra u Novom Sadu Live your dr(e)ama 4. mart 2014. Izložba Dušana Jaukovića „Live your dr(e)ama“ Biljana Đurđević - Tamna je šuma 1. mart 2014. Otvaranje izložbe „Lutajuće senke u kućnom bioskopu“ sutra