naslovna
7. dec
KULTURA · art

Danas, 7. decembra u 19 časova biće otvorena izložba Dragana Petrovića, „Veseli svet“ u Salonu Muzeja savremene umetnosti.
„Veseli svet“ je naziv izložbe koja elaborira najznačajnija fotografska dostignuća Dragana Petrovića, prikazujući radove koji su nastali u periodu od početka osamdesetih do kraja devedesetih godina XX veka. Usled osobene estetike i karakteristika koji određuju profesionalno kretanje Petrovića kao komercijalnog fotografa prisutnog na narodnim veseljima i tradicionalnim porodičnim skupovima u Srbiji, fotografije Dragana Petrovića predstavljaju svojevrsno društveno-antropološko mapiranje. Istovremeno, one nam omogućavaju da, iza kulturnih manifestacija, posmatramo svakodnevicu jednog vremena i jednog sveta, neprimetno ulazeći u domen subverzivnog.

do
Salon Muzeja savremene umetnosti, Pariska 14
MSUB / MoCAB
Besplatno
Događaj na Facebooku

Izložba Veseli svet realizuje se u saradnji sa Centrom za fotografiju. Trideset fotografija Dragana Petrovića nalazi se u kolekciji Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.

Istoričar umetnosti Slavko Timotijević u svom tekstu povodom izložbe navodi: „Za Dragana Petrovića se može slobodno reći da svojim fotografijama otkriva specifične manifestacije životnih radosti. Ono što Dragana Petrovića čini velikim umetnikom jeste sposobnost da sa haotične platforme stvarnosti izdvoji one uzorke koji predstavljaju fascinantni kulturološki miks sačinjen od autentičnih aktera, etno pozadine, zakasnele modernosti obučene u ruho lokalnih fantazmi o modi i ponašanju…“ (tekst: Slavko Timotijević, Dragan Petrović – fotograf)

Ivan Petrović (Centar za fotografiju) takođe u tekstu o Draganu Petroviću iznosi: „…umetnost dokumentarizma umnogome se bazira na estetici lokalnog, fragmentarnog i, često, profanog. Sasvim je drugo pitanje da li jedan proizvod ostaje na nivou lokalnog folklora i kulture ili ima složeniju i dublju misaonu komponentu. U slučaju rada Dragana Petrovića susrećemo se sa onom vrstom fotografskog dostignuća, koje, sada je to sasvim sigurno, može da posluži kao merilo učenja o fotografiji“. (tekst: Ivan Petrović, Pogled sa sporednog koloseka – fotograf Dragan Petrović)

Izložbom fotografija Dragana Petrovića Veseli svet, Muzej savremene umetnosti želi da ukaže na potrebu sistematičnijeg posvećivanja domaćoj fotografskoj produkciji i njenoj reprezentaciji u okviru umetničkog sistema delovanja, ali i uopšte na fotografiju kao na jedan od najzastupljenijih umetničkih medija danas.

Katalog izložbe Veseli svet biće objavljen tokom trajanja izložbe u decembru mesecu, sa tekstovima istoričara umetnosti Slavka Timotijevića i umetnika Ivana Petrovića.

Dragan Petrović (Beograd, 1958) je fotograf i snimatelj. Fotografijom se profesionalno bavi više od trideset godina. Prve samostalne izložbe je realizovao u Srećnoj galeriji u Studenskom kulturnom centru u Beogradu tokom devedesetih godina. Pokrenuo je i uređivao fanzin Fotograf i objavljivao radove u časopisu LʹImpossible. Autor je udžbenika Fotografija, objavljenog 2000. godine. U periodu od 1998. do 2003. radio je kao asistent na Katedri za fotografiju Akademije umetnosti Braća Karić u Beogradu.

Tokom svoje fotografske karijere, fotografišući na temu Običan čovek, realizovao je svojevrstan i obiman portfolio.

the happy prince 2 6. decembar 2018. „Srećni princ” otvara jubilarni Merlinka festival naslovna 6. decembar 2018. Peti Japansko-srpski festival filma naslovna 25. novembar 2018. Slovenačko-srpski muzički susret naslovna 17. novembar 2018. Koncert kvarteta saksofoniste Rastka Obradovića · · ·