Belgrade Raw
2. okt
KULTURA · art

Izložba “Vienna/Serbia RAW – Naše nove komšije” rezultat je fotografskih i video radionica koje su se održale između maja i juna 2015. godine sa migrantima u dva grada Srbije (Subotica i Beograd) i Beču. Radionice su bile bazirane na umetničkoj praksi fotografskog kolektiva “Belgrade Raw” iz Srbije u saradnji sa organizacijom iz Beča BLOCKFREI. U radu na radionicama učestvovao je i Srđan Keča, istaknuti reditelj dokumentarinih filmova mlađe generacije.
Učesnici su tokom projekta imali prilike da razmene svoja iskustva sa ostalima kao i da rade sa već postojećim fotografskim materijalom ili da naprave novi u kojem se bave svojom prošlošću kao i svojim trenutnim okruženjem. Projekat su podržali ERSTE Fondacija, Kancelarija Austrijske savezne vlade kao i 10. bečki okrug. Izložba je deo programa međunarodnog Transevropa Festivala, koji se održava u Beogradu od 1. do 5. oktobra.

do
Trg Nikole Pašića
Belgrade Raw

Kolektiv Belgrade Raw istovremeno je istraživao i reakcije okoline u kojoj se izbeglice nalaze, određujući ovaj aspekt kao odlučujući za određivanje njihove pozicije u novom društvu. Projekat koristi dokumentarnu fotografiju u kontekstu bavljenja jednom od najrelevantnijih političko-društvenih tema današnjice – temom izbeglica – koja je zajednička za obe zemlje, Srbiju i Austriju, kako bi podstakla veću vidljivost i podizanje svesti o njihovom postojanju u našim sredinama, kultura iz kojih dolaze i nose sa sobom kao i svakodnevnim problemima sa kojima se suočavaju. Izložba u Beogradu biće održana u javnom prostoru i prikazaće video fotografije koje su nastale tokom trajanja radionica. U novembru 2015. izložba će biti pokazana u Beču u javnom prostoru.

Vojislav Perović - Sveti Stefan 19. septembar 2015. Promocija monografije o radu slikara i grafičara Vojislava Perovića Queer Salon u Kc Grad 14. septembar 2015. Queer Salon: Otvaranje izložbe „sTERORtipi“ vidimo se na plakatu 14. septembar 2015. Izložba “Vidimo se na posteru” Izložba "Staklara" 12. septembar 2015. “Staklara” – Izložba digitalnih fotografija Bogdana Vojnovića · ·