Tomislav Kuljiš
25. mar
PULS GRADA · deca

Zbog velikog interesovanja za predavanje UTICAJ RANOG RAZVOJA NA FORMIRANJE LIČNOSTI koje je održano krajem februara, Tomislav Kuljiš autor programa Roditeljstvo i rani razvoj i Osobni razvoj i osnivač centra Prirodno roditeljstvo, 25. marta će u Beogradu održati još jedno predavanje sa istom temom.

88 rooms hotel, Takovska 49
Događaj na Facebooku

Kroz ovo predavanje imaćete priliku da saznate na koj način iskustva koja doživimo u najranijem periodu, a kojih se po pravilu ne sećamo, utiču na naše celoživotno funkcionisanje i kako nas određuju kao odraslu osobu. Saznaćete i šta se dešava u detetu tokom ranog razvojnog perioda i kako odnos koji ostvarimo sa roditeljima oblikuje naše kasnije socijalne, pre svega partnerske odnose, našu sposobnost samoregulacije emocija, ali i sveukupno psihičko i fizičko zdravlje.

Predavanje je namenjeno svima koji žele da rade na sebi i da bolje razumeju sebe i svoje odnose s drugima, ali ga je najkorisnije čuti kada smo i sami roditelji male dece, ili još bolje – kada se spremamo za roditeljstvo.

Predavanje sa elementima radionice se održava 25. marta od 18.30 do 21 h u hotelu 88 rooms. Sutradan 26. marta, u istom hotelu Tomislav Kuljiš će održati iskustvenu radionicu Regresije kroz koju će prisutni moći da se povežu sa onim emocijama koje su pohranjene u implicitnoj memoriji tokom najranijeg detinjstva. Kroz ovu radionicu sagledavamo kakav je bio naš rani period i otkrivamo korene sadašnjih nepoželjnih ponašanja, stanja, emocija i funkcionisanja u partnerskim odnosima.

kids fest 19. oktobar 2015. 11. Kids Fest – dečiji filmovi i radionice širom Srbije Kampanja "Never Violence" Švedskog instituta 17. oktobar 2015. Nedelja glasova dece: Građanin Dete – Društvo po meri deteta! dečiji sajam 24. april 2015. 15. Dečiji sajam u Beogradu ledeno dobar 22. avgust 6000. „Ledeno doba uživo“ u Kombank Areni