Kalendar 2015
18. dec
KULTURA · art

Tradicionalno, Centar za grafiku i vizuelna istraživanja, AKADEMIJA, Fakulteta likovnih umetnosti predstaviće svoj, petnaesti po redu, kalendar za 2014. godinu sa originalnom grafikom umetnika Vladimira Veljaševića.
Kalendar je izveden u tehnici sito štampe, ručno odštampan u ekskluzivnom tiražu od 150 primeraka.

Mogućnost da se kalendarijum po isteku tekuće godine može odstraniti, i da grafika ostane trajno umetničko delo, čini ovu ediciju posebnom i ona je postala znak prepoznavanja Centra za grafiku. Do sada su izdati kalendari sa grafikama Marije Dragojlović, Miodraga Rogića, Bore Iljovskog, Predraga Neškovića, Josipe Pepe Pašćan, Čedomira Vasića, Mirjane Đorđević, Slavoljuba Caje Radojčića, Dušana Otaševića, Zorana Naskovskog, Vladimira Perića, Srđana Đileta Markovića, Aleksandra Leke Mladenovića, Tamare Pajković i Katarine Zarić

Centar za grafiku i vizuelna istraživanja AKADEMIJA, Pariska 16
Događaj na Facebooku

Vizuelno rešenje kalendara Centra za grafiku za 2015. umetnika Vladimira Veljaševića svojom tipologijom pokazuje i dalje orjentaciju umetnika  ka minimalističkim poetikama. Grafika predstavlja nastavak promišljanja razvoja osnovne umetnikove ideje prikazane u doktorskom umetničkom projektu. Grafički listovi, u ovom projektu, posmatrani kao deo celine koju umetnik definiše kao nenarativni strip sada postaju autonomna umetnička dela.

Dugogodišnje Veljaševićevo pararelno bavljenje umetničkom grafikom i komercijalnim stripom dovelo je do preplitanja ova dva, na prvi pogled, nespojiva medija, estetiku minucioznog iscrtavanja i višeslojnog kolorisanja strip tabli i potpuno monohromnih grafičkih listova.

Nastavljajući da istražuje i eksperimentiše u okviru svog umetničkog repertuara Veljašević preoblikuje strip table i njihovim razlaganjem do neprepoznatljivosti, primenom redukcije kao načina promišljanja i realizacije dela, dolazi do osnovnih gradivnih elemenata slike. Njihovim  postavljanjem  u odredjene odnose: uvećanje, digitalna obrada – svođenje crteža; vođen osnovnim principima estetike, umetnik rešava predložak za izvodjenje u materijalu. Time on ukazuje na  nastojanje da se oslobodi medijskih klišea koji se najčešće vezuju za umetničku grafiku i pribegne, kroz čist eksperiment, istraživanju potencijala medija.

Ovakvom praksom, a koristeći osnovne boje spektra, Vladimir Veljašević implicira jednostavnost, filozofiju da se sa malo može reći mnogo i svedenost, kao ličnu doktrinu.

Pretstavljeno vizuelno rešenje kalendara za 2015. i ako bez tendencije za  narativom, u posmatraču izaziva određene asocijacije i emituje poruku . Odnos bojenih površina i crteža pojednostavljenog do nivoa znaka koji u ovom slučaju naglašava kvalitet boje, materijalnost i skoro pa taktilna vizualizacija parametri su koji determinišu naklonost umetnika  ka čistom likovnom izrazu.

Otvaranje izložbe slikara Nemanje Mate Đorđevića 17. decembar 2014. Otvaranje izložbe „Nyctophilia“ Nemanje Mate Đorđevića Slavko Krunić 24. jun 6800. Izložba Slavka Krunića „Bijenale odmetnica“ u Galeriji 212 safe_image.php 27. novembar 2014. Izložba „Pit Mondrijan. Slučaj ‘Kompozicije II’‟ u Narodnom muzeju Mirza Dedać, Tijana Radenković 24. novembar 2014. Izložba Mirze Dedaća i Tijane Radenković ”Empty Space” ·