Dafiment
19. jun
KULTURA · art

Tradicionalno, Centar za grafiku i vizuelna istraživanja, AKADEMIJA, Fakulteta likovnih umetnosti predstaviće svoj, šesnaesti po redu, kalendar za 2016. godinu sa originalnom grafikom Dafiment kalendar umetnika Ivana Šuletića. Kalendar je izveden u tehnici sito štampe u ekskluzivnom tiražu od 70 primeraka. Promociju kalendara prati izložba autora.

Centar za grafiku i vizuelna istraživanja - Akademija, Pariska 16
Događaj na Facebooku

Dafiment kalendar novogodišnji kalendar za 2016 Centra za grafiku sastoji se iz dva dela: uvećanog citata džepnog kalendara iz 1992. koji je pripadao majci autora, i džepnog kalendara za 2016. godinu. Rad se, u izvesnom smislu, nastavlja na rad koji je Šuletić izveo u okviru Grafičke kolonije mladih u Prolom Banji održane 2014.

U okviru vizualnog rešenja kalendara autor ne tretira koncept vremena kao naučnu kategoriju, već kao subjektivno iskustvo, kao dimenzije ličnih i društvenih kretanja. I ako vreme, kalendarski, ide jednosmerno, pravolinijski, oslanjajući se na lično iskustvo umetnik govori da sadržaj vremena, zapravo, stvara sopstvene linije kretanja, koje često ne prate zadato.

Kroz pretpostavljanje odnosa ličnog i javnog vremena dolazi se do saznanja da ona stoje neusaglašeno. Svakako, u radu Šuletića prisutna je „troslojna“ istoričnost – uopštenog numerički predstavljenog vremena, lokalne društvene i političke stvarnosti te godine, i privatnog vremena majke umetnika, čega je i on sam svedok. Ta troslojnost ne implicira ništa sama po sebi i zahteva lično preispitivanje.

Odnosa između ta tri vremena može, ali i ne mora biti, a to zavisi isključivo od svesti i lične odgovornosti. Tome služi „izazov“ u obliku džepnog kalendara za sledeću godinu. Ovom dodatnom specifičnošću kalendara Centra za grafiku  Ivan Šuletić adresira funkcionalno i značenjsko predmeta, razdvajajući ih u dva zasebna dela. Ovakav Kalendar problematizuje upravo i relaciju formata, namene i značenja subjekta.

Potpuno intimno, umetnik uvećani i multiplikovani kalendar iz 1992. zamislio je kao predmet ispitivanja, postavljajući ga pod “lupu“ (otud i uvećanje), dok je džepni kalendar za 2016. funkcionalan,  i predstavlja za Šuletića izazov. Umetnik oba kalendara doživljava kao celinu,  gde se funkcionalno i značenjsko prepliću i dopunjuju. U početku, pretpostavka je da će „značenjsko“ biti na strani kalendara iz 1992. a „funkcionalno“ na strani ovog za sledeću godinu, ali, kako vreme prolazi, novi kalendar dobijaće novo, sopstveno značenje, oslonjen na onaj iz devedesetih, kao funkcionalni normativ.


Goran Kosanović 3. decembar 2015. Dve izložbe Gorana Kosanovića Jednaki i različiti 1. decembar 2015. Izložba o Horkestru: „Jednaki i različiti“ Nina Cvijović 19. jun 4400. Izložba grafika Nine Cvijović – Di Ujdi “Čajanka” u Centru za grafiku Dan umetnosti u instituciji "Đuro Salaj" 19. jun 6800. Dan umetnosti u instituciji „Đuro Salaj“ ·