Queer Salon u Kc Grad
14. sep
KULTURA · art

Ovogodišnji Queer Salon koji će biti realizovan u okviru Nedelje ponosa, kao prateći program koji se tradicionalno održava u Velikoj galeriji Kulturnog centra Grad, biće otvoren sredinom septembra. Izložba će se prvenstveno baviti detektovanjem stereotipa vezanih za manjinske, pojedine društvene grupe, patrijarhalno društvo i drugo. Sama koncepcija izložbe, čiji je naslov „Kvir salon“ je po sebi dihotomna i na neki način je spoj nespojivog. Dok je termin kvir, relativno novi termin, koji se odnosi na sve osobe, odlike i radnje koje odstupaju od heteronormativnog društvenog obrasca, dotle je salon, termin koji pripada prošlosti, upravo reprezent heteronormativnog, konzervativnog društva XIX veka, baratajući takozvanim lepim umetnostima, raznim idealima koji su u vekovima koji slede polako prevaziđeni (sa naglaskom na polako). Otuda se spoj ova dva termina možda nekome činiti pogrešnim, neumesnim, ali autorima izložbe je, naprotiv, ovaj detalj bio vrlo interesantan i inspirativan.

do
Kc Grad, Braće Krsmanović 4,
Kc Grad
Događaj na Facebooku

Grupa istoričara umetnosti, Impost, istražujući savremenu domaću umetničku scenu došla je na ideju da izložbu koncipira kao selekciju radova pojedinih umetnika čije se određeno delo uklapa u unapred zadati kontekst, davanja odgovora i interpretacije teme izložbe. Tim metodom selekcije sklopiće se jedinstvena celina u okviru koje se nekim od radova učitava novo značenje u okviru celine, a koje možda publici nije jasno van nje. Takođe metod selekcije je konvencionalni metod pariskih salona, gorepomenutih, iako autori ne primenjuju iste kriterijume selekcije kao pre dva veka.

“Ideali” kojima su se autori vodili u ovom slučaju su vezani za reprezentaciju stereotipa svake vrste. Salonski prikazani stereotipi tako postaju kvazi-ideali, koji su prisutni u društvu danjašnice, ali koji nikako nisu ideali u pravom smislu, već svojevrsni relikt jednog društva izrazito patrijarhalnog i zarobljenog u kolektivnom konformizmu, nespremnog da prihvati drugost i bude tolerantno. U tom smislu galerijski prostor, odnosno salon, postaje neka vrsta kliničkog okruženja, gde su stereotipi izlovani i prezentovani, a publika treba da nad njima izvrši svoje ispitivanje i donese dijagnozu. Dijagnostifikovanjem kvazi-ideala, dijagnostifikuje se i društvo, ali se i svaki pojedinac tera na razmišljanje.

Svoje radove na Kvir salonu će izložiti: Boris Šribar, Miodrag Stanišić, Vuk Vučković, Mane Radmanović, Marina Marković, Tadija Janičić, Shkart, Nataša Milutinović, Jugodrom, Dejan Klement, Dušan Marino, Aleksandra Kovačević i Jelena Nikolić.

Kustoski tim Impost čine istoričari umetnosti: Selena Andrić, Jelena Marković, Iva Parađanin, Aleksandra Stolić, Aleksandar Stojanović, Nevenka Šmakić.

Izložba "Staklara" 12. septembar 2015. “Staklara” – Izložba digitalnih fotografija Bogdana Vojnovića Direr Nosorog 17. jul 3200. Direr u Beogradu Marko Tirnanić 3. septembar 2015. Izložba Marka Tirnanića „Sve je pod kontrolom“ u galeriji U 10 Slavimir Stojanović izložba retrospektivna 3. septembar 2015. Izložba „Complicate Simply“ – tri decenije rada Slavimira Stojanovića · · ·