City Magazine 164

PDF

Kao i na početku svake nove godine, i ove čitamo šta možemo da očekujemo, šta će nam doneti ova 2018. Kao horoskop za celu planetu, tako postoje globalni trendovi koji će nas u manjoj ili većoj meri očešati ili preplaviti. U zavisnosti od toga da li smo na marginama ili u epicentru dešavanja.

Čitam – i nije mi dobro. Jer malo je konkretnih podataka što nekako navodi na zaključak da nikome baš nije jasno kako će se kretati na primer globalna politika ili ekonomija. U tehnologiji i medicini se očekuju veliki pomaci – novi lekovi i veštački organi koji čoveka treba da učine manje smrtnim, veštačka inteligencija, automatizacija, pametni uređaji za svakoga i podaci o bukvalno svemu što radimo. Prikupljaju i se i oni naizgled najbeznačajniji – sve se negde beleži, čuva, analizira. Svi učestvujemo u nekom globalnom eksperimentu a da nismo ni svesni. Ekologija, povratak prirodi, ograničavanje besomučnog konzumerizma, trendovi u umetnosti i kulturi – to se retko spominje. Čini mi se da će ove godine ljudi zaista postati neki polu-kiborzi, uteha je što smo i dalje na marginama, pa će nas
ovaj trend samo očešati. Za sad. A vi prelistajte novi broj City Magazina u PDF- u i uživajte u svakom danu, živite – baš ovde i baš sada!


City Magazine 163 # 163 City Magazine // Kviz CM Montenegro 4 City Magazine Montenegro #4 // Novi planovi City Gourmet City Gourmet #12 // Ne bi dosta dok ne osta #162 City Magazine // Iskušenja #162 City Magazine // Iskušenja · · · ·