Lajavko
U VAZDUHU · tech/web

Iz radionice Bitorbit, stiže nam veoma zabavna i vedra igra Lajavko. Iako je prvenstveno namenjena mlađoj populaciji – čemu doprinose i edukativni sadržaji, rado će vreme “potrošiti” na nju i svi ljubitelji platformskih igara.

Rithm Poruke sa ritmom BitCoin Virtuelne pare za pravu kupovinu?!

Vrh