Carrie Fisher, John Belushi
KULTURA · film/TV

Nije tajna da su mnogi glumci radi da se upuste u tajne istraživanja sopstvenih visina i dubina uz pomoć opojnih sredstava.

Ono što je manje poznato i što se tokom promotivnih kampanja za filmove ne spominje jesu i mala budžetska izdvajanja za potrebe glumačkih uživanja u alkoholu i drogama, pa ipak, kada se prašina slegne a vreme prođe, nekada sami a nekada uz pomoć novinara otkriju se i ovakve pikanterije…

Superheroji na filmu Još jedna superherojska filmska lista Dobra žena, Rascep Dvostruki prikaz: „Dobra žena“ i „Procep“

Vrh