Dacida
27. okt
KULTURA

DACIDA (Developing Arts and Culture in Digital Age) je konferencija koja će se odvijati u potpunosti online, putem livestream-a, u periodu od 27. do 29. oktobra.

Konferencija DACIDA nastoji da pokrene ključna pitanja koja prate život i identitet umetnika danas, naglašavajući važnost novih tehnologija i njihove brojne mogućnosti.

do
Online konferencija
DACIDA
Budi coolturan 21. oktobar 2017. Budi Coolturan 2017: Gde se krije kultura u Srbiji? Bemus 11. oktobar 2017. 49. Beogradske muzičke svečanosti

Vrh