oktobarski salon
KULTURA · art

Kao što i sam koncept ovogodišnjeg Oktobarskog salona, odnosno slogan, predlaže – „Stvari koje nestaju‟ – delujemo u svetu u kome imamo sve manje na šta da se oslonimo i za šta da se uhvatimo. Mnoge stvari više nisu izvesne, sve je fluidno i klizno, te u tom svetlu svaka manifestacija, posebno iz oblasti kulture i umetnosti koji se ispred naziva poziva na 55. izdanje, nesumnjivo predstavlja dragocen i važan događaj kome treba posvetiti punu pažnju.

Denis Grinstajn Otvaranjem izložbe “Različita odstojanja – između modne fotografije i umetnosti” počinje mesec švedske kulture aleksandra prhal_2 Izložba Aleksandre Prhal „Pardon my low-res: remixed“u KC Gradu

Vrh