Migrantska kriza
fotografija

Imajući u vidu da je u toku ove godine gotovo 100.000 muškaraca, žene i dece iz ratom razorenih zemalja pobeglo iz svojih kuća i zemalja kako bi spas potražilo u zemljama Zapadne Evrope, ne možemo a da se ne zapitamo, šta to čovek ponese sa sobom, kada zna da ide na put zauvek, kada nema mogućnosti da se vrati, i kada sve što nije sa njim ostavlja za sobom, da bude uništeno, spaljeno ili zauvek zaboravljeno. Ove dirljive fotografije pokazuju koje su to sitnice izbeglice ponele sa sobom kada su pošle na put u bolji, ili makar sigurniji život.

Denver Znakovi pored puta: Fotografije sa američkih drumova Fotograf Gail Albert-Halaban Za sve besane u Parizu

Vrh