Kako bi izgledao odnos sitih i gladnih da nas je samo 100 na čitavoj planeti
U VAZDUHU · urban flash

Oni koji su zainteresovani da vide kako bi izgledalo kada bi na Zemlji živelo samo 100 ljudi neka obrate pažnju na video i tekst koji sledi.

Slika sveta u skladu sa svim danas postojećim podelama koje postoje među ljudima bila bi daleko upadljivija i očiglednija da na svetu ima samo 50 muškaraca i 50 žena.

Sa ovim ciframa lako se prate promene u društvu, a ako u obzir uzmemo probleme koji se javljaju na globalnom nivou biće da će nam pre za oko zapasti svaka nepravda koju ovako olako propuštamo verujući da se sve loše događa nekom drugom ko živi daleko od nas…

Kako da 100 stanovnika podelimo na postojeće kontinente? Veoma lako, baš kao što su i danas neki krajevi naseljeniji od drugih, tako bi i u slučaju ovog malog eksperimenta u Evropi živelo 11 ljudi, u Americi 14, u Aziji 60, a u Africi 15.

Možda bi trebalo da proverite i ostale statističke podatke koji se nalaze u ovom zanimljivom videu! I šta je poenta i cilj ovog projekta? Budući da ljudima lako promiču svakodnevni problemi, jer mnogo nas je, možda bi u situaciji kada se problemi svedu na dvocifreni broj ljudi oni bili upadljiviji. Tako na primer u slučaju da je 100 stanovnika na zemlji, 31 bili bi hrišćani, 23 muslimani, 15 hindu religije, 7 budisti, a ima i onih koji ne pripadaju nijednoj religiji. A tek kada statistika stigne do plata i telesne mase odnosa uhranjenosti i gladnih… Da ne otkrivamo sve, ako je potrebno pažljivo pogledajte nekoliko puta video!

cover1 Najluđi proizvodi fudbalskih klubova Čarobnjak Photoshopa James Fridman je bio nestašan Photoshop čarobnjak: Šta se dogodi kad pogrešnog momka zamolite za uslugu Mozak i inteligencija 6 stvari koje povećavaju inteligenciju Izložba pasa Izložba pasa: Sređivanje pred izlazak na pistu · · ·