Mirror-Self-Portraitcover
KULTURA · art

Uvek je zadovoljstvo videti kako se umetnici trude da napornim radom prošire granice svoje kreativnosti i stvore nešto zaista novo. Škotski umetnik Juan Meklur je smatrao da je slikanje autoportreta na tradicionalan način suviše lako, pa je odlučio da sebi malko oteža zadatak.

Umesto da gleda direktno u platno dok slika, on je stao iza njega, praktično ga obgrlio rukom i krenuo da slika svoj portret gledajući u ogledalo ispred sebe.

Korišćenjem ove tehnike bilo mu je potrebno 3 sata da završi autoportret, i mora se priznati da je kranji rezultat ispao prilično dobro. Ceo proces je snimio i objavio na Youtube-u u formi tzv. time-lapse video klipa u trajanju od 2 minuta. Pogledajte iznad teksta kako to izgleda.

x-ray-street-art-shok-6 Ulična umetnost inspirisana rendgenskim zracima enklavasmall Operacija Nezamislivo: „Enklava” kao moć, strah i mesto VLAD19354 UNIQA: Prijatelj izložbe „Refrakcija identiteta“ pagecover Spajalicama ilustruje mentalno stanje ljudi · · ·